Ekonomik faaliyetlerle nüfusun dağılışı arasında nasıl bir bağlantı vardır ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ekonomik faaliyetlerle nüfusun dağılışı arasında nasıl bir bağlantı vardır ?

    0

Ekonomik faaliyetlerle nüfusun dağılışı arasında nasıl bir  bağlantı vardır ?

Bir yerde ekonomik faaliyetler gelişmiş ise , buraya olan talep de çok olacaktır . Yani ekonomik faaliyetler ile nüfusun dağılışı arasında doğrudan bir ilişki vardır denilebilir . Bir ülkede hangi ekonomik faaliyet gelişmiş olursa olsun bu ister birincil ekonomik faaliyet olsun , ister ikincil ekonomik faaliyet olsun , ister üçüncül ekonomik faaliyet olsun hiç fark etmez orada nüfus da fazla olmaktadır .

Çünkü ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde insanlara iş istihdamları sağlanmakta,  insanlar böylece bir işe sahip olmakta ve  o işin olduğu yere göçmektedirler  ya da o iş yaşadığı coğrafyada ise orada kalıp işe devam etmektedirler . Ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerde nüfus fazladır .


Ülkemizde Marmara Bölgesi'nde ekonomik faaliyetler fazla olduğu için burada olan nüfuslanma da doğal olarak fazladır . Dünyaya baktığımızda ise sanayinin geliştiği  Avrupa ülkelerinde nüfuslanma fazladır . Ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu ya da hiç olmadığı yerde ise nüfuslanma azdır . Çünkü iş imkanı olmayan yerlere talep de düşük olacaktır . Kısacası ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerlerde nüfus artışı da fazla olur . Birincil ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu ülkeler daha az gelişmişken , ikincil ve üçüncü ekonomik faaliyetlerin olduğu ülkeler ise daha fazla gelişmiştir . Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı aynı zamanda o ülkenin kalkınma düzeyi hakkında da bilgi verir . Az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır , gelişmiş ülkelerde ise hizmet sektöründe çalışanların oranı  fazladır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.