Eğitim-Sen'in Amacı ve Faaliyetleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Eğitim-Sen'in Amacı ve Faaliyetleri Nelerdir ?

    0

Eğitim Senin Amacı ve Faaliyeti Nedir?

- Eğitim Sen  Eğitim ve Bilim Emekçileri  Sendikası anlamına gelir.
- Kuruluş tarihi 23 Ocak 1995'tir .
- Eğitim Sen şu anda Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı olarak görevini yürütmektedir .
- Eğitim Sen eğitim , bilim ve öğretim alanında örgütlenmiş olan bir sendikadır .
- Eğitim Sen  eğitim ve bilim görevlilerini kendi içinde toplayan bir sendikadır .

Eğitim Sen'in Amaçları şunlardır:

- İnsan hakları ve özgürlükler kapsamında  insanlar arasında din, dil, ırk , siyasal düşünce ve cinsiyet ayrımı yapmadan üyelerinin , siyasal , ekonomik, akademik, sosyal ve kültürel, demokratik ve hukuksal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını korumayı amaç edinir .
- Uluslararası sözleşmelerde çocukların eğitimi ile ilgili konularda  çocukların eğitim haklarının savunucusu ve  çocukların özgürlüklerinin takipçisidir .
- Toplumdaki tüm fertlerin  insan hakları doğrultusunda laik, bilimsel, demokratik ve parasız eğitim görmesini savunur .

Eğitim Sen'in Faaliyetleri şunlardır:

- Üyelerinin daha iyi koşullarda çalışmaları ve  daha iyi ekonomik gelir elde edebilmeleri için devlet ile pazarlığa oturur .
- Üye ve ailelerinin  faydalanması için çeşitli eğitim, spor, kültür tesisleri kurar .
- Üyelerinin sendikal hedefler doğrultusundaki çalışmalarında üyeleri haksızlığa uğradığı zaman hakkını arar .
- Üyelerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için eğitim fonu adında fonlar oluşturur.
- Emeğin ve  örgütlenmenin toplumdaki yaşamdaki yerini kavramış bilinçli üyeler  ve kamuoyu oluşturur.
- Amacını gerçekleştirmek için ve insanları bilinçlendirmek için çeşitli konferanslar, eğitsel toplantılar, açık hava toplantıları ..vb  gerçekleştirir.
- Tüm emekçilerin  siyaset yapma özgürlüğünü ve siyaset yapma hakkını korur.
- Meşru haklar ve demokratik haklar kullanılırken zarara uğramış olan üyeler için dayanışma fonları kurulur.
-  Nitelikli öğren yetiştirilmesi için  çeşitli çalışmalarda bulunur.
- Üyelerinin  ve aile bireylerinin sağlık ve eğitim koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlar.

- Üyelerini ilgilendiren yer değiştirme, atama, değerlendirme, görevde yükselme ve kararlara katılma gibi konularda  adli bir düzenleme yapılması için faaliyet gösterir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.