Devletin Hiçbir Ücret Vermeden Tımar Yöntemiyle Ordu Oluşturması Hakkında Neler Söylenebilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Devletin Hiçbir Ücret Vermeden Tımar Yöntemiyle Ordu Oluşturması Hakkında Neler Söylenebilir ?

    0

Devletin Hiçbir Ücret Vermeden Tımar Yöntemiyle  Ordu Oluşturması Hakkında Neler Söylenebilir ?

Devlet hiçbir  ücret vermeden tımar yöntemi ile ordu oluşturması devlet için çok büyük avantaj sağlamıştır .  Dirlik topraklarının geliri ile  devlet adına asker yetişmiş ve memur maaşları karşılanmıştır . Tımarlı Sipahi toprak gelirleri ile devlet için Cebelü denen askerler yetiştirmiştir bu durum da Osmanlı Devleti hazinesinden hiçbir ücret alınmadan ya da hazineden para çıkmadan güçlü bir taşra ordusunun oluşmasını sağlamıştır . Bu ordu aynı zamanda bulunduğu yerin güvenliğini sağlamakla da görevlendirildiği için güvenlik sorunu da giderilmiş oldu . Tımar  sisteminde hazineye para girmemiş fakat hazineden para çıkmasını da engellemiştir . 

Tımar ( dirlik) sistemi sayesinde  üretimin devamlığı sağlanmış , topraktan elde gelirle yetiştirilen asker ve memur  maaşları karşılandığı için toprak boş bırakılmamıştır . Devlet üretimin daimi olması için  gerekli önlemleri almıştır . Maliye , güvenlik , idare ve askeriye alanlarında yönetim işleri daha da kolaylaşmıştır
.
Dirlik Sisteminin Diğer faydaları şunlardır:
- Köylü tımar  toprağını satamaz , miras olarak bırakamazdı . Çünkü  toprağın mülkü devletin , kullanım hakkı ise köylünündü .

-  Tımar sistemi yerleşik hayatı özendirmiştir .
- Bayındırlık faaliyetlerini artırmıştır. Bu sayede tarıma kapalı olan yerler tarıma açılmış , böylece üretim ve kalkınma sağlanmıştır .
-  Üretimde süreklilik sağlanmıştır .
- Tımar sistemi feodal yapının oluşmasını engellemiştir. Bundan dolayı aristokratik bir güç de oluşmamıştır .
- Tımarlı sipahilerin keyfi davranmamaları için kadılar tarafından denetim sağlanmıştır .
- Tımar toprakları gelirlerine göre üçe ayrılmıştır. Bunlar has, zeamet ve tımar toprakları adındadır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.