Devletçilik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Devletçilik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

    0

5. Devletçilik İlkesi ve Özellikleri Nelerdir ?

a) Devletçilik İlkesinin Özellikleri şunlardır:
- Özel teşebbüs yatırım etkinliklerine karşı çıkmaz aksine özel teşebbüsün destekleyicisidir.
- ılımlı devletçilik anlayışını benimser.
- Yabancı sermayenin ülkedeki yatırımlarına karşı değildir, yabancı sermayenin  ülke çıkarlarına uygun yatırım yapmasını desteklemektedir. Sömürgeciliğe karşıdır.
- Özel mülkiyete karşı değildir.
- Devletçilik ilkesi halkçılık ilkesinin zorunlu tamamlayıcısıdır.
- Ülkenin sanayi yatırımlarını , ekonomik kalkınmayı sağlamak ve halkın acil gereksinimlerini karşılamak devletçilik ilkesinin amaçları arasında yer alır.

b) Devletçilik İlkesine  uygun olan gelişmeler şunlardır:
- Beş Yıllık Sanayi Planlarının hazırlanması,
- Sümerbank, Etibank gibi  kamuya destek olan kurumların oluşturulması,

- Devlet eli ile açılan her türlü kamu hizmeti veren  kurum devletçilik ilkesi ile uygunluk gösterir.

-  Sosyal devlet anlayışına uygun olarak yapılan her şey de devletçilik ilkesi ile ilgilidir.
- Bankalar aracılığıyla özel teşebbüslere krediler verildi ve kooperatifler kuruldu .
- Ağır sanayi kurulmuş ve hem sanayi hem madencilik alanlarında yatırımlar yapılmıştır .
- Sağlık alanında dispanserler ve hastaneler açılmıştır .
- Kültür alanında müzik okulları , müzeler , tiyatrolar kurulmuştur .
- Çiftçileri destekleyici kurumlar ve kooperatifler kurulmuştur . 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.