Çevre kirliliğine sebep olan etkenler neler olabilir ? Bu kirlilikten canlılar nasıl etkilenir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Çevre kirliliğine sebep olan etkenler neler olabilir ? Bu kirlilikten canlılar nasıl etkilenir ?

    0

Çevre  kirliliğine sebep olan etkenler neler olabilir ? Bu kirlilikten canlılar nasıl etkilenir ?

 Çevre kirliliğinin nedenleri şunlardır :
-  Nüfusun hızlı bir şekilde artması ,
- Plansız kentleşme ,
- Düzensiz kentleşme ve göçler ,
- Plansız sanayileşme ,
- Ormanların tahrip edilmesi ,
- Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması ve tüketilmeye başlanması ,
 - Arazilerin yanlış kullanımı ,
- Kaçak avlanma yapılması ,

- Doğal afetler ,
- Atmosferde yaşayan olaylar ,

- Aşırı otlatma sonucunda doğal bitki örtüsünün zarar görmesi ,
- Kişi başına  kullanılan kağıt , su , kömür vb . artması ,
- Konutlarda kullanılan kalitesiz kömürlerin çevreyi kirletmesi ve hava kirliliğine neden olması ,
- Göllerin kurutulması ,
- Sulak alanların kurutulması ve buraya gelen binlerce canlının bu sulardan yararlanamaması sonucu hayatını kaybetmesi ,
- Çevreye atılan atıklar, çöpler ,
- Kentsel ve endüstriyel kaynaklı gürültüler ,
- Kanalizasyon sularının arıtılmadan sulamada kullanılması ,
- Toprağın, havanın, suyun kirlenmesi ,
- Toprağa atılan kimyasal ilaçların toprağın doğal dengesini bozması ,
- Deniz araçları ve motorlu araçlardan çıkan gazların çevreyi kirletmesi , havayı kirletmesi ,
- Teknolojik ürünlerin gereğinden fazla kullanılması sonucunda ( televizyon, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar..vb)  radyasyonun artması ve bunun da çevre kirliliğine neden olması ,

Çevre kirliliğinden dünyadaki tüm canlılar kötü etkilenir . Bize doğanın armağanı olan çevremiz kirlenince yaşam alanımız da daralmış olur ve temiz bir havada yaşamazsak , temiz bir çevrede yaşamazsak salgın hastalıklar artar , kimi canlıların nesli tükenir , bitkiler yeteri kadar gelişemez . Kısacası tüm canlılar zarar görür . Bundan dolayı çevremizi kirletmemeli ve her zaman temiz tutmalıyız .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.