Çağdaş Eğitim Vakfı'nın Amaçları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Çağdaş Eğitim Vakfı'nın Amaçları Nelerdir ?

    0

Çevrenizde eğitim alanında  faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşu belirleyiniz . Bu sivil toplum kuruluşunun amacını ve faaliyetlerini araştırınız ?

Çağdaş Eğitim Vakfı eğitim alanında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur . Çağdaş eğitim Vakfının kuruluş amacı ve faaliyetleri şunlardır :
- Çağdaş , akılcı , bağımsız düşünebilen bireylerin yetişmesini sağlamak ,
-  Bilimsel gelişmeleri takip eden , yeniliklere açık bireylerin yetişmesini sağlamak ,
- Türk eğitim sisteminin  olan akılcı , özgür , laik , demokratik ve bilimsel bir nitelik kazanmasını sağlamak ,
- Aile okulları açarak aileleri eğitmek ve toplumu eğitimli hale getirmek ve toplumu ileriye götürmek ,

- Öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için her düzeyde aile okulları , yurtlar , öğrenim kurumları , eğitim evleri açmak ve  daha önceden kurulmuş olan bu eğitim ile ilgili kurumlara her türlü desteği sağlamak ,

- Milli eğitim sistemine işlerlik kazandırmak ve bunun için de  bilim ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak ,
- Çağın ihtiyaçlarına uygun olan eğitim sisteminin hayata geçirilmesi için diğer sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde olmak , diğer sivil toplum kuruluşlarını da bu yönde harekete geçirmek ,
- Bilim alanındaki gelişmeleri devamlı olarak takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin ülkemizde de gerçekleşmesini sağlamak ,
- Eğitim kurumlarında çeşitli konferanslar , paneller , sempozyumlar düzenleyerek insanları eğitmek ve bilinçlendirmek ,

- Yardıma ihtiyaç olan okullara gerekli her türlü yardımı yapmak gibi faaliyetleri bulunur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.