Birincil Ve İkincil Ekonomik Faaliyetler Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Birincil Ve İkincil Ekonomik Faaliyetler Nelerdir ?

    0

Birincil Ve İkincil Ekonomik Faaliyetler  Nelerdir ?

Ekonomik Faaliyet Türleri Nelerdir ?
 Bir yerde ekonomik faaliyetlerin incelenmesinde ekonomik sektörler çok önemlidir. Bu sektörler içinde değerlendirme üretime göre yapılır.
1) Birincil ( Primer) Faaliyetler :
- Doğrudan veya dolaylı olarak  temel maddelerin doğadan alınmasına birincil ekonomik faaliyetler denir .
- Birincil ekonomik faaliyetler şunlardır : Toplayıcılık ve avcılık , ormancılık , tarım , balıkçılık ,  maden çıkarımı ve hayvancılık yer alır .
- Birincil ekonomik faaliyetlerde kişi çevre ile doğrudan temas halindedir .

2 ) İkincil ( Sekonder) Faaliyetler :
- Hammadde işlenir ve insanın kullanacağı hale dönüşür . Bunlara ikinci ekonomik faaliyetler denilir .
- İnşaat, sanayi faaliyetleri, enerji üretimi gibi ekonomik faaliyetler ikincil ekonomik faaliyetler içersinde yer alır.

3) Üçüncül ( Tersiyer Faaliyetler):
- Birincil ekonomik faaliyetler ve ikincil ekonomik faaliyetlerin dışında kalan tüm faaliyetlerdir
- Bankacılık, kamu hizmetleri, iletişim, ulaşım, ticaret, finans gibi faaliyetlerdir.
4) Dördüncül Ekonomik Faaliyetler:
- Teknolojik ülkelerde  grafiker, veri toplama, bilgisayar operatörü gibi yeni meslek dalları da dördüncül ekonomik faaliyetler içinde yer alır.
5) Beşincil Ekonomik Faaliyetler:
- Verilerin toplanarak büyük şirketlerde karar verme organlarının oluşturulması ise beşincil ekonomik faaliyetlerdir.
- Şirket CEO'ları beşincil ekonomik faaliyetler içinde yer alır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.