Bir Ülkede ithalatın fazla olup , ihracatın az olması ekonomi için olumlu bir gösterge sayılmamaktadır . Bunun sebebi ne olabilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Bir Ülkede ithalatın fazla olup , ihracatın az olması ekonomi için olumlu bir gösterge sayılmamaktadır . Bunun sebebi ne olabilir ?

    0

Bir Ülkede ithalatın fazla olup , ihracatın az olması ekonomi için olumlu  bir gösterge sayılmamaktadır . Bunun sebebi ne olabilir ?
Bir ülkede dışarıdan alınan ürünler ( sanayi ürünleri , tarım ürünleri vb. )  yani ithal olan ürünler fazla alınıyor fakat dışarıya satılan ürünler alınan bu ürünlerden az oluyorsa o ülkede ticaret açığı vardır denilir . Bu ticaret açığı da ülke ekonomisini olumsuz etkiler ve ülke ekonomisine katkı sağlamaz . Yani ithalatın fazla olup , ihracatın az olması ülke ekonomisi için olumlu değil olumsuz bir gösterge  sayılır . 

İthalatın fazla , ihracatın az olması aynı zamanda o ülkenin gelişmişlik düzeyinin düşük olduğunun göstergesidir . Oluşan dış ticaret açığı ülke ekonomisini sarstığı gibi vatandaşa da kötü yansıyacak ve  ürünler vatandaşlar için daha pahalıya mal olacaktır .

İşte böyle bir durum yaşanmaması için , yani dış ticaret açığı oluşmaması için ithalatımız az olmalı ve başka ülkelere ihracatımız fazla olmalıdır .


Bu ihraç edilen ürünler de sanayi ürünleri olmalıdır . Fakat bu sanayi ürünleri de hammadde şeklinde değil işlenip dış ülkelere satılırsa o ülke için ekonomik canlanma ve zenginleşme olacaktı r. Zaten gelişmiş ülkelerin çoğu da hammadde ithal eder ve dış ülkelerden aldığı bu hammaddeyi işleyerek başka ülkelere geri ihraç eder  ve bu ihraç ettiği ürünlerden de ekonomisine büyük bir katkı sağlamış olur . Ülkemizin de daha iyi gelişmesi ve kalkınması için ithalat az olmalı , ihracat fazla olmalı , kendimiz teknolojik ürünleri üretip dış ülkelere satmalı ve ülke ekonomisine katkı sağlamalıyız . Kısacası bir ülkede ithalatın fazla olup , ihracatın az olması o ülkenin gelişmemiş bir ülke olduğunu da gösterir niteliktedir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.