Binlerce Yıldır İnsanlar Daha İyi Yaşam Şartları Oluşturmaya çalışmışlardır . Devletler arasında çeşitli savaşlar yapılmıştır . Bu Savaşlar ve mücadeleler , insanlarda daha çok demokrasi isteği uyandırmıştır . Sizce bunun sebebi ne olabilir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Binlerce Yıldır İnsanlar Daha İyi Yaşam Şartları Oluşturmaya çalışmışlardır . Devletler arasında çeşitli savaşlar yapılmıştır . Bu Savaşlar ve mücadeleler , insanlarda daha çok demokrasi isteği uyandırmıştır . Sizce bunun sebebi ne olabilir?

    0

Binlerce Yıldır İnsanlar Daha İyi Yaşam Şartları Oluşturmaya çalışmışlardır . Devletler arasında çeşitli savaşlar yapılmıştır . Bu Savaşlar ve mücadeleler ,  insanlarda  daha çok demokrasi isteği uyandırmıştır . Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Eski çağlardan beri insanlar daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için birbirileri ile sürekli mücadele içinde olmuşlardır .  Hangi yönetim biçimi ile yönetilirse yönetilsin insanların içinde hep demokratik yönetimler yer almıştır . Çünkü demokrasi ile yönetilen ülkelerde insanların hür iradeleri vardır . Kişiler istediği yöneticileri başa getirir , o yönetici ülkeyi iyi bir şekilde , adaletli bir şekilde yönetmiyorsa  halk baştaki yöneticiyi  geri çıktığı yerden indirmesini bilirdi . Çünkü kişilerin özgür iradeleri hakim olmuştur .

Baskının olmadığı  , bir soya bağlanmadığı , liyakate önem verildiği demokratik toplumlarda da gelişme ve kalkınma her daim daha fazla olmuştur .  Demokraside yönetenler halk oylaması ile başa gelir .


İnsanların hepsi elit hakka sahiptir , bundan dolayı kimseye iltimas yoktur . Demokratik yönetimlerde halkın egemenliği kişilerin menfaatlerinden her zaman yüksek olduğu için kişiler her zaman demokrasiyi istemiş ve savunmuşlar , demokrasiden vazgeçmek istememişlerdir . Demokratik yönetimlerde çoğunluk kesim azınlık olan kesimi ötekileştirmediği için , küçümsemediği  için , yani azınlığın hak ve hürriyetlerini yaşamasına engel olmadıkları  için demokrasi tercih edilmiştir hep . Yani azınlık haklarına saygı duyulmuş ve onların hakkı da önemsenmiştir .  Yaşanan savaşlarda ülkelerde demokrasi olmadığı zaman , eşitlik olmadığı zaman toplumda huzur ve güvenlik de olmuyordu . Bundan dolayı savaşlar ve mücadeleler insanlarda hep demokrasi isteği uyandırmıştır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.