Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir ?

    0

Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir ?

Belediye yönetiminin başında olan resmi kimseye belediye başkanı denir . Belediye başkanı  kanunda belirtilen usul ve esaslara göre seçilir .
Belediye başkanının görevleri şunlardır :
- Belediyenin yönetiminden sorumlu kişidir .
- Belediyedeki alt kurumları denetler .
- Belediye meclisinin başkanlığını yapar .
- Belediye  meclisindeki encümenlere başkanlık eder .
-  Belediyenin mal varlığını idare eder .
- Belediyede çalışan personelleri yönlendirmek ,
- Belediye teşkilatını yönlendirmek ,
- Belediye halkının huzurunu ve refahını sağlamak ,

- Belediye bütçesini gözetler ,
- Belediye meclisinde alınan kararların uygulanmasını sağlar .

- Belediye başkanı olarak resmi törenlere katılır .
-  Belediyenin bütçesi ile yeni işler yapılmasını sağlar .
- Belediyenin gelir ve giderlerini tespit ettirir .
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarının tespitini sağlar .
- Şartsız olan bağışları kabul eder .
- Belediye bütçesinde  muhtaç ve fakirler için ayrılan ödeneği  kullanır .
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını  idare eder .
- Belediyenin alacaklarını  takip eder .
- Belediye başkanı özürlülere yönelik  hizmetleri yürütür .
-  Belediyeyi devlet dairelerinde  temsil etmek ,
- Kanunlar ile belediyeye verilen belediye encümeni ve belediye  meclisi kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve verilen yetkileri kullanmak ,
- Acil  durumlarda  Belediye encümenini toplantıya çağırır .
- Meclis görüşme tutanaklarını imzalar .
- Belediye çalışmalarında düzeni sağlamak ,

- Belediye personelini atar .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.