Başbakan'ın Görevleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Başbakan'ın Görevleri Nelerdir ?

    0

Başbakan'ın Görevleri Nelerdir ?

 Türkiye  Cumhuriyeti'nin  başında olan ve görevlerini sürdüren kişiye Başbakan denilir .  Hem iktidarda  olan hükümetin başkanıdır , hem de Bakanlar Kurulu'nun başkanıdır .  Başbakan'ın  Hiyerarşik  bir üstünlüğü  yoktur .  Başbakan'ın  konumu eşitler arasında birincidir .
Başbakan'ın Görevleri şunlardır :
- Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder .
- Bakanları seçer , Bakanların görevden alınmaları hususunda Cumhurbaşkanına teklifte  bulunur .
- Yönetmelik çıkarır .
- Yüksek Askeri Şuraya başkanlık eder .
- Milli Güvenli Kurulu'na katılır .

- Bakanlıklar arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlar .
- Cumhurbaşkanının katılamadığı toplantılara başkanlık eder .

Başbakan'ın Görevini Sona Erdiren Haller ise şunlardır:
* Başbakan'ın istifa etmesi ,
*  Başbakan'ın Ölümü ,
* Yüce Divan'a sevk edilmesi ,

* Güvenoyu neticesinde Başbakanlığının düşürülmesi ,
*Cumhurbaşkanı Seçilmesi  ( Örneğin bugünkü Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince Başbakanlığı sona ermiş yerine  Ahmet Davutoğlu Başbakan olmuştur . )
NOT : Başbakan milletvekili olmak zorundadır . Fakat Cumhurbaşkanının ve Bakanların böyle bir zorunluluğu bulunmaz.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.