Atina'daki demokratik uygulamaları bugünkü demokratik anlayış ile karşılaştırınız ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atina'daki demokratik uygulamaları bugünkü demokratik anlayış ile karşılaştırınız ?

    0

Atina'daki demokratik uygulamaları bugünkü demokratik anlayış ile karşılaştırınız ?

Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelir . Yunancada ise demokrasi halk yönetimi anlamına gelmektedir . En eski demokratik yönetim biçimleri  eski Yunan şehir devletlerinde görülmekteydi . İnsanlar arasında sınıf ayrımı vardı bu dönemde . Sınıflaşmanın olduğu Atina'da en geniş kesimi köleler oluşturuyordu . Köleler efendilerine bağlı ve  sahip oldukları kişilerin her işini yapan tutsaklar  konumundaydı . Köleler ve katılanların yönetimde hakları bulunmamaktaydı .

Günümüzde ise kölelik  diye bir şey yoktur . Çünkü sınıflaşma yoktur . Kadınlar da oy kullanmakta  ve yönetimde hak sahibi olabilmektedirler . Günümüzde meclise baktığımız çok sayıda kadın milletvekili vardır . Bu kadın milletvekilleri  demokrasi ile başa geçmişler ve görevlerini devam ettirmektedirler .

Kadınlar günümüzde daha fala özgür olmuşlar ve her açıdan erkekle eşit konuma gelmişler hatta çoğu işlerde erkekleri bile geçmişlerdir . Yunan demokrasisine kadınlar ve köleler halk olarak sayılmıyordu . Yani onlara insani değerler verilmiyordu . Soylular , rahipler ve  askerler  devlet yönetimine katılabiliyorlardı . Günümüzde ise halk oylaması ile yöneticiler başa geçmektedir . Yine halk oylaması ile geri gitmektedirler . Herkes eşit haklara sahiptir ve herkesin bir oy kullanma hakkı vardır . İnsan hak ve özgürlüklerine günümüzde daha fazla önem verilmiş ve daha da yaygınlaşmıştır . İnsan hakları günümüzde anayasa  ile güvence altına alınmıştır . Atina'daki demokraside başa geçen yöneticiler ölene kadar o yönetimin başında iken günümüzde bu şekilde değildir . Belli aralıklar ile yapılan seçimlerde yöneticiler değişmekte ve halk tarafından seviliyorsa tekrar başa getirilmektedir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.