Atatürk'ün Eğitim İçin Yaptığı Şeyler Madde Madde - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk'ün Eğitim İçin Yaptığı Şeyler Madde Madde

    0

Atatürk’ün Eğitim İçin Yaptığı Şeyler Madde Madde

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her alanda yenilikler yaptığı gibi eğim alanında da birçok yenilikler yapmıştır . Yapılan yenilikler şunlardır :
·         3 Mart 1924 yılında  ikili eğitim sistemine son vermek amacı ile Tevhid-i Tedrisat  Kanunu çıkarıldı . Bunun sonucunda modern milli eğitim sisteminin temelleri atılarak ikili eğitim sistemine son verildi . Eğitim kurumları arasında eşgüdüm sağlandı . Medreseler eğitim Bakanlığı’na bağlandı . Kaynaşmış bir toplum yapısı oluşturuldu . Eğitimde bilimsel ve akılcı düşünme ön plana çıktı . Eğitim milli bir nitelik kazandı vb .
·         11 Mart 1924’de  Medreseler kapatıldı . Böylece eğitimde ikilikler sona erdi , inkılaplar kalıcı ve köklü hale getirilmek istendi , eğitim  milli ve laik bir nitelik kazandı , batıl inançlar zayıfladı vb .
·         Azınlık okulları ve yabancı okullar hakkında iç işlerimize karışılmasını önlemek için yeni düzenlemeler yapıldı .  26 Eylül 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemelerde şunlar yapıldı :  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce denetlenmeye başlandı , tarih , Türkçe ve coğrafya derslerinin  Türk öğretmenler tarafında verilmesi ve bu öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca atanması kararlaştırıldı vb .

·         1 Kasım 1928 yılında Yeni Türk Harfleri kabul edildi . Böylece okuma ve yazma oranı arttı , Millet Mektepleri açıldı , kütüphanecilik faaliyetleri arttı , halkın eğitim seviyesi yükseldi , kitap basım yayın etkinlikleri daha da çoğaldı, Türk dilinin kullanımı yaygınlaştı, Türk dilinin zenginlikleri ortaya çıktı, toplumda kültür çatışması azaldı, Batı uygarlığı ile bütünleşme sağlandı..vb.

·         11 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri açıldı. Bunun sonucunda şu gelişmeler yaşandı: Harf inkılabı kalıcı hale getirildi, okur yazar oranı arttı, toplumdaki bireyler arasında bilen ve bilmeyen arasındaki fark azalmış oldu vb.
·         15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu. Böylece Türk tarihini daha iyi bilmek amacı ile kütüphaneler kuruldu. Türk Tarih Kurumu tarafından şunlar yapıldı: Belleten adlı sürekli yayın yayımlanmaya başlandı, Türk Tarih Tetkik Heyet Serisi hazırlandı, ortaokullarda okutulmak amacı ile 4 ciltlik tarih kitabı yazıldı, Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi kuruldu, Etnografya, Arkeoloji ve Asar-ı Atika Müzeleri açıldı vb
·         12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu açıldı. Böylece ilk kez Dil Bayramı kutlandı, Dil Heyet’i kuruldu, Harf İnkılabı yapıldı, Dil Encümeni tarafından 25 bin kelimeden oluşan İmla Klavuzu  hazırlandı, Türk Dil Kurumu kuruldu, Güneş Dil Kuramı ortaya atıldı, Hutbeler Türkçe okunmaya başlandı, 1929 yılında Arapça ve Farsça derleri ders programından çıkarıldı…vb

·         1933 yılında Üniversite Reformu: Şu gelişmeler yaşandı: 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açıldı, 1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü açıldı, 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, yine 1933 yılında Darulfünun kapatıldı ve yerine İstanbul Üniversitesi açıldı, 1936 yılında Mülkiye Mektebi Ankara Siyasal Bilimler Okuluna dönüştürüldü,1924 yılında  Musiki Muallim Mektebi  açıldı, 1936 yılında Dil, Tarih ve coğrafya Fakültesi açıldı.

·         Atatürk döneminde öğretmen okulları da açılmıştır. 1927 yılında Köy Öğretmen Okulu, Eğitmen Kursları, Köy Eğitim Yurtları, Gazi Eğitim Enstitüsü, Musiki Muallim mektebi açıldı.

·          Halk eğitimi alanında yenilikler yapıldı. Böylece Maaif Kongreleri düzenlendi, Halkevleri açıldı.

·          Ayrıca Topkapı Sarayı müze haline getirildi, Resim ve Heykel Müzesi açıldı, Ayasofya Cami anıt- müze haline dönüştürüldü, Ankara Arkeoloji Müzesi kuruldu……vb daha bir çok alanda yen,ilikler yaşanmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.