Atatürk İlkeleri Nelerdir , Açıklayınız ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk İlkeleri Nelerdir , Açıklayınız ?

    0

6  tane Atatürk ilkesi bulunur.
Atatürk İlkeleri şunlardır:
- Cumhuriyetçilik,
- Milliyetçilik,
- Halkçılık,
 - Laiklik,
- Devletçilik,
- İnkılapçılık.
Şimdi bunları teker teker açıklayalım,  hangi ilkenin  hangi gelişme ile ilgili olduğunu anlatalım .

1. Cumhuriyetçilik:
Ülkeyi yöneten kişilerin belli aralıklarla yapılan seçimler ile belirlenmesine Cumhuriyet denilir. Yani halk iradesine dayanan yönetim biçimidir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri şunlardır:
- İnsan haklarına saygılı, üniter devlet yapısına sahip, Atatürk milliyetçiliğine bağlı , demokratik , sosyal, laik , hukuk devletidir.

a)Cumhuriyetçilik İlkesinin özellikleri şunlardır:
* Halkçılık ilkesi ile doğrudan bağlantılı olan bir ilkedir. Cumhuriyetçilik ilkesine uygun olan her gelişme  halkçılık ilkesi ile de uygunluk gösterir.
* Milli egemenlik anlayışını kabul eder.
* Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in taviz verilemeyeceğini açıkladığı ilkelerden biridir.
* Devletin yönetim şeklini açıklar.
* Monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim şekillerini kabul etmez, reddeder.
* Yönetenlerin başa seçimle geldiği yönetim biçimidir.

b) Cumhuriyetçilik İlkesine uygun olan gelişmeler şunlardır:
- Amasya Genelgesi'nde  Milletin istiklalini  yine milletin azim ve kararı kurtarır anlayışının benimsenmesi
- Erzurum ve Sivas Kongresi ile Amasya Görüşmelerinde  meclisin açılması için karar alınması,
- Oy kullanmak için vergi verir olma koşulunun kaldırılması
- Türkiye  Büyük Millet Meclisi'nin açılması,
- Teşkilat- i Esasiye'nin kabul edilmesi(  Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtilmiştir.)
- Saltanat'ın kaldırılması,
- Halifeliğin kaldırılması,
- Cumhuriyet'in ilan edilmesi,
- Seçmen yaşının düşürülmesi,
- Ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması,
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi,
- Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması,
- Milletvekili sayısının çoğaltılması,
-  İki dereceli seçimden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,
- Çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunulması,

- Gizli oy, açık sayım ilkesinin benimsenmesi cumhuriyetçilik ilkesine uygun olan gelişmelerdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.