Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

    1

Yenilenebilir Ve Yenilenemez Enerji Kaynakları  Nelerdir?

* Yenilenebilir Enerji Kaynakları
- Güneş Enerjisi,
- Hidrojen Enerjisi
- Dalga Enerjisi,
- Rüzgar Enerjisi
- Jeotermal Enerjisi,
- Gelgit Enerjisi
-Biyokütle Enerjisi,
- Hidrolik Enerjisi.

* Yenilenemez Enerji Kaynakları:
1- Fosil Yakıtlar
a. Kömür,
b. Taşkömürü
c. Linyit
d. Petrol
e. Doğalgaz
f. Bor
2. Nükleer Enerji
Not:  Yenilenebilir Enerji kaynakları gücünü güneşten alan enerji kaynaklarıdır . Yenilenebilir enerji kaynakları doğa dostudur ve çevreye bir zarar vermezler . Yenilenebilir enerji kaynaklarının hiç bitmeyeceği düşünülür .
- Yenilenemez enerji kaynakları  doğa dostu değildir ve tükenebilir . Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar elektrik enerjisi üretmek amacı ile termik santrallerde kullanılır . Naftalin, boya, benzin , plastik, mazot vb  maddeler petrol kaynaklıdır . Doğalgaz , petrol ve kömür insanlığın ilerlemesine ve gelişmesine faydalı olduğu gibi nüfus arttıkça da bunlar azalmaya başlamıştır . Bunların  atıkları ile sular kirlenmekte , toprak ve hava kirliliği de artmaktadır . Nükleer enerji ise atmosferin kirlenmesine neden olmaktadır .

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.