Ülkemizin Kaynaklarının Kullanımında Nelere Dikkat Etmeliyiz? Niçin? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ülkemizin Kaynaklarının Kullanımında Nelere Dikkat Etmeliyiz? Niçin?

    0

Ülkemizin  Kaynaklarının Kullanımında  Nelere Dikkat Etmeliyiz? Niçin?

Ülkemiz cennet bir vatan olduğu için bizlere birçok olanak sağladığı için onun kıymetini iyi bilmeli ve ülkemizin yer altı ve yer üstü bütün   kaynaklarına sahip çıkmalıyız .  Ülkemizde belli başlı kaynaklar ormanlar , yer altı ve yerüstü suları ,  hava , toprak , madenler ve daha birçok kaynaklardır . Ülkemizin kaynaklarını kullanırken şunlara dikkat etmeliyiz :
* Ormanlarımızın yok olmaması için orman yangınlarına karşı önlem almalıyız . Ormandaki ağaçların kaçak kesimine karşı önlem almalıyız .

* Sularımızı boş yere israf etmemeliyiz .
* Enerji tasarrufu yapılmalıdır .
*  Gereksiz yere kağıt kullanılmamalıdır .
* Hava , toprak ve su kirliliğinin olmaması için çeşitli önlemler almalı ve çevre kirliliğinin olmaması için var gücümüzle çalışmalıyız .

* Doğal kaynaklarımızı israf etmemeliyiz .
* Yapay kaynakların  bilinçli olarak kullanmalı ve doğanın ekolojik dengesi ile oynamamalıyız .
* Isınmada kullandığımız,  şofbende kullandığımız ve daha başka alanlarda kullandığımız doğalgazı bilinçli olarak kullanmalı ve boş yere israf etmemeliyiz .
* Sanayileşmenin fazla olduğu yerde  fabrikalar denetim altında çalışmalı , bacalara filtre takılmalı , fabrikadan çıkan zehirli atıkların sulara karışması engellenmelidir .
* Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalı ,  doğaya zarar vermeyen doğa dostu olan yeni icatlar yapılmalıdır .
* Geri dönüşüm  merkezlerine kullandığımız kaynaklar gönderilmelidir .
* Madenlerimizi  dikkatli ve bilinçli kullanmalıyız .
* Toprak kirliliğinin olmaması için toprağa çok fazla kimyasal ilaçlar karıştırılmamalıdır .
* Yeşil alanlar daha da çoğaltılmalı ve bu alanlar korunmalıdır .
* İnsan bilinci çok önemlidir bu yüzden bilinçli , eğitimli ve nitelikli insanlar yetiştirilmelidir .

Not : Ülkemizin kaynaklarını kullanırken yukarıda saydığım maddelere dikkat etmeli ve bunlar uygulanmalıdır . Eğer bizler ülkemizin kaynaklarını hoyratça kullanırsak gelecekte çocuklarımıza  , nesillerimize hiçbir şey kalmaz ve kirli bir dünyada yaşamlarını sürdürürler . Bundan dolayı bilinçli üretici ve tüketici olarak kaynaklarımıza sahip çıkalım ve onların kıymetini bilelim .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.