Rönesans Nedir, Nedenleri Ve Sonuçları , Kısa - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Rönesans Nedir, Nedenleri Ve Sonuçları , Kısa

    0

Rönesans Nedir, Nedenleri Ve Sonuçları , Kısa

15 ve 16.yy'da Avrupa'da sanat , bilim ve edebiyat alanında yaşanan gelişmelerin tümüne Rönesans denir . İlk olarak İtalya'da başlamış , daha sonraları farklı ülkelere de yayılmıştır . Rönesans'ın İtalya'da başlama  nedenleri şunlardır :
- İtalya'nın kent devletlerinden oluşması ve bu ülkedeki özgürlüklerin artması ,
- İtalya'nın Antik Roma uygarlığı üzerinde varlığını sürdürmesi ,
- İtalya'nın jeopolitik ve ticaretin gelişmesinden dolayı farklı kültürler ile iletişim halinde olması ,

- İtalya'nın İslam kültürü ile iletişim halinde olması
- İtalya güçlü bir ekonomiye sahip olduğu için edebiyat , sanat ve bilime çok önem verilmesi
- İstanbul fethedildikten sonra İtalya'ya kaçan bilginlerin Latince eserlerin çevirisini yapması ve daha birçok nedeni vardır .

Şimdi de Rönesans'ın nedenlerini açıklayalım:
-  Haçlı Seferleri ile İslam dünyasındaki  matbaa ve kağıt gibi buluşların batıya geçmesi ,
- Coğrafi Keşiflerden sonra  sanat , edebiyat ve bilime değer veren mesen denilen sınıfın ortaya çıkması ,
- Eski Roma ve Yunan dönemine ait eserlerin  Latinceye çevrilmesi ,
- Becerikli bilim adamları ve sanatçıların ortaya çıkması ,
- İstanbul'un fethi ile birlikte Bizans'ın önde gelen bilim adamları Roma'ya gitmiş ve orada bilim alanındaki gelişmelere önderlik etmişlerdir .
- Kiliseye duyulan güvenin azalması sonucunda skolastik düşünce önemini kaybetmiştir,
* Rönesans Hareketi'nin Sonuçları şunlardır:
- Kiliseye duyulan güven azalmış , skolastik düşünce yıkılmış, gözlem ve deneye dayalı  pozitif düşünce önem kazanmıştır.
- İncil farklı dillere çevrilmiştir. Bu da kiliseye duyulan güvenin daha da sarsılmasına neden olmuş ve bu da Reform'un başlamasına neden olmuştur.
- Dünyanın yuvarlak olduğu ve güneş etrafında döndüğü kabul edilmiştir.
- Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere Osmanlı Devleti yabancı kalmış ve bundan dolayı Osmanlı'da bilimsel gelişmeler  gerilemiş ve yetersiz kalmıştır.
- Avrupa'da Aydınlanma Çağı başlamıştır.
- Avrupa güzel sanatlar alanında resim, mmari, heykel gibi  gelişmeler göstermiştir.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.