Menemen Olayının Nedenleri Nelerdir ? ( 23 Aralık 1930) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Menemen Olayının Nedenleri Nelerdir ? ( 23 Aralık 1930)

    0

Menemen Olayının Nedenleri  Nelerdir ? ( 23 Aralık 1930)

Serbest Cumhuriyet Fırkası kendisini feshetmiş , daha sonra Menemen'de kanlı ayaklanma olmuştur . Bu isyan kendisini Mehdi olarak ilan eden Derviş Mehmet liderliğinde '' Din elden gidiyor , şeriat isteriz '' sözleri ile yayılmıştır . Menemen Olayının nedenleri şunlardır :
- Yapılan laik inkılaplardan bir kesimin rahatsızlık duymaya başlaması ,
- Nakşibendi tarikatının önderlerinden Derviş Mehmet adında bir kişinin halkı kışkırtarak galeyana getirmesidir .

* Asteğmen Kubilay  bu isyanı bastırmakla görevlendirilmiştir . Kubilay kan dökülmemesi için hafif silahlı birlikler ile mücadele etmiş fakat bu mücadele yetersiz olmuştur . Kubilay Menemen İsyanı sırasında şehit edilmiştir . Daha sonra bu isyanı bastırmak için sıkıyönetim ilan edilmiş , isyancıların yargılanması için de Korgeneral Mustafa Muğlalı öncülüğünde Divan-ı Harp ya da askeri mahkeme kurulmuştur .

Not :  Şeyh Sait İsyanı , İzmir Suikastı ve Menemen Olayı yapılan laik inkılaplara karşı duyulan rahatsızlığın sonucunda yaşanmıştır ,
Şeyh Sait İsyanı ve Menemen İsyanı  çok partili hayata geçiş için uygun zaman olmadığını göstermiştir. Bu isyanlar toplumun henüz siyasi bir olgunluğa ulaşamadığının da göstergesi olmuştur .
 İki dereceli seçimin terk edilerek tek dereceli seçimin uygulanması ve çok partili yaşama geçilmesi için halkın belli bir siyasi olgunluğa ulaşması beklenmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.