Lale Devri Islahatları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Lale Devri Islahatları Nelerdir ?

    0

Lale Devri Islahatları Nelerdir ?

3.Ahmet Dönemi yenilikleri de denilir . Osmanlı Devleti bu dönemde geleneksel düzeninden kopmaya başlamıştır . 1718 ile 1720 yılları arası Lale Devri olarak adlandırılmış ve şu gelişmeler sağlanmıştır :
* Batılılaşma hareketleri başlamıştır . Teknolojide , mimaride , idarede Batılılaşma görüldü.
* İlk Türk Matbaası 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu  Sait Çelebi ve İbrahim Müteferrika tarafından kurularak açılmıştır . Bu matbaada basılan ilk eser ise Vankulu Lugatı'dır .

*  İlk geçici elçilikler açıldı . Berlin , Moskova , Viyana ve Varşova'ya elçilikler gönderilmiştir .
* 28 Mehmet Çelebi Paris'e elçi olarak atanmış ve izlenimlerini Sefaretname adlı eserinde raporlaştırmıştır .
* Kütüphaneler kurulmuştur .

* Lale bahçeleri  yaygın olmuş ve eğlence kültürü artmıştır .
* Çiçek aşısı yapılmıştır .
* Çini atölyeleri kurulmuştur .
* 3. Ahmet Kütüphanesi ve 3. Ahmet Çeşmesi yapılmıştır .
* Şeyh Galip ve Nedim Lale Devri'nin önemli edebiyatçılarındandır .
* İtfaiye Teşkilatı ya da diğer adı ile Tulumbacılar Ocağı kurulmuştur .
* Yalova'da kağıt fabrikası kurulmuştur .
* Tercüme Heyeti oluşturulmuş , Doğu ve Batı kaynaklı eserlerin  tercümesi yapılmıştır .
* Minyatür sanatından resim sanatına geçişin ilk örnekleri de bu dönemde verilmiştir . Örnek; Levni.
Not:  Osmanlı Devleti'nde eserlerin çoğaltılması müstensih denilen kişiler tarafından yapılıyordu . Müstensihler el yazımı yolu ile  eserlerin yeni nüshalarını oluşturmuşlardır . Matbaanın kurulması ile Müstensihlere duyulan ihtiyaç  da azalmıştır .

Not: Lale Devri döneminde Osmanlı Devleti yüzünü Batı'ya dönmüştür . Bu dönemde birçok yenilikler yapılmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.