Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri

    0

Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri

* Kapıkulu ordusu Osmanlı Devleti'nin sarayını ve başkenti korumakla görevli olan askeri birliklerdir.
* Kapıkulu Ordusu 1. Murat zamanında kurulmuştur.
* Kapıkulu askerlerinin evlenmeleri  ve başka bir işle uğraşmaları yasaklanmıştır.
* Kapıkulu askerlerinin insan kaynağını devşirme kökenliler oluşturmuştur.

* Kapıkulu askerleri yaptığı hizmetler karşılığında  üç ayda bir olmak üzere ulufe adında maaş almışlardır.
* Taht değişikliğinde ise Cülus bahşişi almışlardır.

* Padişaha bağlıydılar.
* Kapıkulu askerleri aylık veyahut sürekli olarak görev yaparlardı.
* Piyade ve süvari olmak üzere iki bölüme ayrılmışlardır.
* Sınır boylarındaki kalelerde ya da İstanbul'da otururlardı.
* Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Lağımcılar, Topçular, Humbaracılar, Sipahlar, Silahtarlar, Top Arabacıları, Bostancılar, Sağ  Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler  olarak bölümlere ayrılmışlardır ve bunlardan oluşmaktadır.

Not:  Osmanlı ordusu kara ve deniz ordusu olarak iki şekildeydi. Kara ordusu da kendi içinde Kapıkulu Askerleri, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Kuvvetler olarak üçe ayırlıyordu. Kapıkulu Ordusunun insan kaynağını devşirmeler oluştururken, Eyalaet Ordusunun insan kaynağının temelini ise Tımar Sistemi oluşturmuştur.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.