Havza Genelgesini Açıklayınız Ve Önemini Yazınız? (28 Mayıs- 1919) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Havza Genelgesini Açıklayınız Ve Önemini Yazınız? (28 Mayıs- 1919)

    0

Havza Genelgesini Açıklayınız Ve Önemini Yazınız? (28 Mayıs- 1919)

* Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Samsun'da çok fazla kalmamış ve  28 Mayıs 1919 yılında Havza'ya çıkmıştır .
* Mustafa Kemal Havzada da İstanbul Hükümeti'nin verdiği göreve uymamış , emirlerin dışına çıkmış ve İstanbul Hükümeti gibi İtilafların Devletlerinin güdümüne girmemişti . Bundan dolayı da  Havzadaki silah deposundaki silahların Havza halkına dağıtılması emrini vermiştir .
* Böylece Ulu Önder halkı silahlı direniş için hazırlamıştır .
* Havza Genelgesi'nde yer alan maddeler şunlardır :

* Mitingler  düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir . ( Bu madde ile  milli heyecan artırılmak istenmiş , İtilaf Devletleri'nin gücü kırılmak istenmiş,  İtilaf Devletleri'nin işgalleri yaygınlaştırması engellenmek istenmiştir ) .
* İşgallere karşı duyulan tepki , büyük devletlerin temsilciliklerine ve Osmanlı Hükümeti'ne çekilen telgraflar ile gösterilmelidir . ( Bu madde ile işgallere karşı kamuoyu oluşturulmak amaç edinmiş ve İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti üzerinde toplumsal baskı kırılmaya çalışılmıştır .

* Gösterilerde düzen korunmalıdır , Hıristiyan halka düşmanlık ve saldırı yapılmamalıdır . ( Bu madde ile de  Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesinin  dayanağı kırılmaya çalışılmıştır . Ulu Önder bu madde ile İtilaf Devletleri'nin meşru gerekçelerini ortadan kaldırmak isteniştir . )

 Havza Genelgesi'nin Önemi Ve Sonuçları şunlardır:

* Ulu Önder Mustafa Kemal'in askeri görevi değiştirilmiştir . Önceden 9 . Ordu Müfettişliği görevi sürdüren Mustafa Kemal 3 . Ordu Müfettişliği görevine verilmiş ve kariyeri düşürülmek ve halk gözünde gücü düşürülmeye çalışılmıştır .
* Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından İstanbul'a geri çağrılmıştır .
* İstanbul'da 67 tutuklu devlet adamı  Malta'ya sürgün edilmiştir .
* İzmir'in işgali başta olmak üzere  yurttaki işgallere karşı  protesto ve miting gösterileri yapılmış ve halkta milli  direnişin uyanışa geçmesi sağlanmıştır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.