Eski Türkler'de Göçebe Yaşam Koşulları Ordu Teşkilatını Nasıl Etkilemiştir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Eski Türkler'de Göçebe Yaşam Koşulları Ordu Teşkilatını Nasıl Etkilemiştir?

    0

Eski Türkler'de  Göçebe Yaşam Koşulları Ordu Teşkilatını Nasıl Etkilemiştir?

*Eski Türklerde göçebe hayat , doğa ile mücadele etme , otlak ve sulak alanlar bulma mücadelesi ve temel ihtiyaçların zorla alınmak zorunda kalması sebebi ile her birey askeri yeteneklere sahip olmak zorundaydı .
* Her birey askeri becerilere sahip olmak zorunda olduğu için Eski Türkler'de Ordu- Millet anlayışı hakim olmuştur .
* Ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır .
* Onlu sistemi kuran ise Asya Hun Devleti Hükümdarı Mete Han'dır .

* Ordunun hepsi atlıydı ve gönüllülük esası hakimdi .
*Yani Eski Türklerde ücretli (paralı) askerlik yoktu .

* Savaşlarda en çok kullanılan taktik ise  Turan Taktiği'dir . ( Kurt Kapanı,Sahte Ricat) . Bu saldırı geri çekilme ve tekrar saldırı biçiminde  gerçekleştirilen taktiktir .
* Ordunun başlıca silahlar Kargı, kılıç, ok, yaydır .
* Türklerde her yönetici komutan olarak kabul edilmiştir .
Not: Türklerde tarihi süreç içinde en az değişim askeri özelliklerinde olmuştur . Bunun sebebi ise şudur: Türk Devletlerinin kurulmasında  ve devamında ordunun çok önemli bir yere sahip olmasından dolayıdır .

Türklerde Hükümdarlık Sembolleri ise şunlardır :

* Bayrak ,
* Tuğ ,
*Otağ ( Hükümdar Çadırı) ,
*Davul ,
* Taht ,
*Kotuz ( Sorguç) ,
*Yay ,
*Yarlığ  ( Buyruk).


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.