Düşünce Özgürlüğü ve Biliminin Gelişmesi Neden Gereklidir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Düşünce Özgürlüğü ve Biliminin Gelişmesi Neden Gereklidir ?

    0

Düşünce Özgürlüğü ve Biliminin Gelişmesi Neden  Gereklidir ?

Bir toplumda  düşünce özgürlüğü gelişmişse o toplum bilim ve ilim yolunda  diğer toplumlara nazaran daha çabuk ilerler . Özgürlüğün özellikle de düşünce alanında yaşanan özgürlüğün olması toplumdaki insanları aydın insan yapar ve o toplum gelişmiş ve kültürlü bir toplum olarak  her zaman var olur ve toplumu kimse kolay kolay yok edemez . Örneğin İyonlarda ticaret çok geliştiği için bilimsel özgürlük de gelişmişti ve birçok bilim insanları İyon uygarlığına fayda sağlamıştı .

Tales Güneş Tutulmasını hesaplamış , Diyojen felsefi çalışmalar yapmış , Hipokrat tıp alanında çalışmalara yapmış , Anaksimenes fizik alanında çalışmalar yapmış , Heketayos edebiyat alanında çalışmalar yaparak İyon uygarlığına büyük katkılar sağlamışlardır.  Diğer bir örnek Yunan uygarlığını verebiliriz . Yunanistan'daki özgür düşünce ortamı  bilim ve felsefe hayatının gelişmesini sağlamıştır .


Felsefe alanında çalışmalar yapan bilim adamları Platon , Aristotales , Sokrates , Diganes olmuştur . Edebiyat alanında çalışmalar yapan bilim adamları ise  Sofokles , Aiskilos , Hesiodos gibi bilim adamları olmuştur . Tarih alanında çalışmalar yapan bilim adamları ise  Tukidides , Ksenefon , Herodotes olmuştur . Bu insanlar bu özgür düşünce ortamı içinde yaşadıkları uygarlığa büyük katkılar sağlamışlardır . Sadece kendi toplumlarına değil tüm toplumlara fayda sağlamıştır bu ilim adamları . Orta Çağ'da papalar , din adamları özgür düşünce ortamını kısıtladığı için ticaret yoluyla da farklı şeyler öğrenileceği için o dönemde bu din adamları ticareti bile engellemişler ve  Skolostik düşüncenin var olmasına  neden olmuşlar ve toplumun gerilemesine neden olmuşlardır . O dönemde Osmanlı Devleti ise çok gelişmiş ve özgür düşünceye büyük önem vermiş devlet olarak farklı ülkelerden bilim adamları getirmiş , yabancı eserlerin kendi dillerine tercüme edilmesi sağlanmış ve Osmanlı'ya ve tüm insanlığa katkı sağlayan bilim adamları ortaya çıkmıştır . Özgür düşüncenin , özgür ve tarafsız bilimin olduğu yerde gelişme ve ilerleme kaçınılmazdır . Bundan dolayı düşünce özgürlüğü biliminin gelişmesi çok önemlidir ve her zamanda önemli olmaya devam etmelidir . Çünkü düşünce özgürlüğünün olduğu yerde  her türlü sosyal ve pozitif bilimler gelişir ve toplumlar her zaman gelişir ve ilerler .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.