Çevre Kirliliği Şehrimizi Nasıl Etkiler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Çevre Kirliliği Şehrimizi Nasıl Etkiler

    0

Çevre Kirliliği Şehrimizi Nasıl Etkiler

Sanayileşmenin hızla artması ile , teknolojinin de hızla ilerlemesi ile hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır . Her ne kadar insan yaşamını kolaylaştıran zamandan ve emekten tasarruf sağlayan teknoloji ve sanayileşme sonucunda çevre kirliliği de günden güne artmaya başlamış ve yaşadığımız , içinde hava soluduğumuz şehirlerimiz kirlenmeye başlamış ve bu da hem insan sağlığını hem de diğer canlıları olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır . Yeşil alanların yok olması , çöplerin çöp kutularına değil de sokaklara atılması , denizlerin kirlenmesi yaşadığımız şehir daha kirli hale getirmekte ve gelecek nesillere iyi ve temiz bir çevre bırakılmamaktadır .

Sanayiden çıkan zehirli gazlar , zehirli atıkların suya , toprağa ve havaya karışması yaşadığımız şehrin doğal dengesinin bozulmasına neden olur ve böylece yaşanılmaz , kirli , kötü bir şehir haline gelir . Arabalarda kullanılan  yakıtlar , fosil yakıtlar doğayı kirletmekte böylece şehrimizde kirlenmektedir .


Evsel ve sanayi atıklarının çevremize atılması ve çevremizin kirlenmesi şehrimizin hatta dünyamızın da kirlenmesine neden olmaktadır . Silahların kullanılması   , ağaçların kesilmesi , yaşadığımız şehirdeki ormanların yanlışlıkla ya da bilinçli olarak yakılması sonucunda yeşil alanlarımızın yok olmaya başlaması , nükleer silahların kullanılması , toprağa kimyasal ilaçların atılması yaşadığımız şehirde ve ülkemizde çevre kirliliğine neden olmakta ve bunlar tüm canlıların yaşam alanını kısıtlamakta ve  canlıların sağlığını tehlikeye atmaktadır . Bundan dolayı ilk önce yaşadığımız şehri temiz tutmalıyız . Yani önce en yakınımızdan başlamalıyız daha sonra insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmeliyiz . İnsanlar bilinçlenirse yaşadığımız şehir daha yaşanılır ve daha temiz bir şehir haline gelir  . Gelecekte çocuklarımıza da temiz bir şehir , temiz bir çevre bırakmış oluruz .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.