Bir ülkenin ekonomisinin başka devletlerin elinde bulunması ne gibi olumsuzluklara sebep olabilir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Bir ülkenin ekonomisinin başka devletlerin elinde bulunması ne gibi olumsuzluklara sebep olabilir ?

    0

Bir ülkenin ekonomisinin başka devletlerin elinde bulunması ne gibi olumsuzluklara sebep olabilir ?

Ekonomi bir insan topluluğunun hayatını devam ettirebilmek için üretmesi , ürettiklerini paylaşması ve bu paylaşımın biçimi ile ilgili ilişkilerin bütününe ekonomi adı verilmektedir  . Bir ülkede ekonominin durumuna bakarak o ülkenin refah durumu , eğitimi , sağlık sektörü vb. alanlarda gelişmişlik düzeyi ile ilgili fikir sahibi olmamız mümkündür .

Güçlü ve bağımsız bir ekonomi yukarıda belirtiler faydaları sağlarken güçsüz ve dışa bağımlı bir ekonomi de hayatın her alanında o devlete büyük sıkıntılar yaşatmaktadır .

Örneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar ilerleyen zamanlarda Osmanlı Devleti için büyük bir sıkıntı halini almıştı  . Verilen bu ayrıcalıklar yüzünden ülkemiz Batılı devletlerin pazarı haline gelmiş , yerli üreticilere ait tezgahlar bir bir kapanmış , kendi topraklarımızda biz güçsüzleşip fakirleşirken yabancılar zenginliklerine zenginlik katmaya başlamıştı  . Yani bizim topraklarımızda yabancılar zenginleşirken biz yoksullaştık  Diğer bir örnek ise Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ekonomi kötüleşmiş  ve borçlar ödenememişti . Bu nedenle Batılılar ülkemizde Düyun-u Umumiye ismi verilen bir kuruluş kurarak  Osmanlı devletinin tüm ekonomisini kontrol altına aldılar . Bunun neticesinde istedikleri gibi vergi alıp  , devletin ekonomik kaynaklarına el koydular ve bu nedenle devlet iflasın eşiğine getirildi . Cumhuriyet döneminde de IMF adı verilen kuruluş aracılığıyla ekonomimiz bir süre Avrupalı devlet tarafından kontrol altında tutulmaya çalışıldı .


Bir devletin tam bağımsız yaşaması için ekonomisinin de bağımsız olması lazımdır . Bunu gerçekleştiremeyen  devletler başka devletlerin boyunduruğu altına girer onların açık pazarı haline gelir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.