Anadolu Uygarlıkları Ve Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Anadolu Uygarlıkları Ve Özellikleri Nelerdir ?

    0

Anadolu Uygarlıkları Ve Özellikleri Nelerdir ?

* Hititler:
- Kurucusu Anittaş'tır.
- Başkenti Hattuşaş ( Boğazköy).
- Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması  Mısır Firavunu 2. Ramses ile Hitit Kralı Hattuşili arasında yapılmıştır.
- Anadolu'da bilinen ilk yazıyı kullanan Hititler'dir.
- Yazıyı Asurlular'dan öğrenmişlerdir.
- Hiyeroglif ve Çivi yazsısını kullanmışlardır.
- Tarih yazıcılığına önem vermişler ve  tarihi olayları  zamanlarına uygun olarak Anal adındaki yıllıklara kaydetmişlerdir.
- Devlet yönetiminde  feodal özellikler vardı.
- Kral aynı zamanda askeri komutan, din adamı ve  hakimdi.
- Pankuş adında meclis Kral'ın yetkilerini kısıtlamıştır.
- Kralın eşine Tavananna denir.
- Tabarna yokken Tavananna devlet işleri ile ilgilenmiştir.
- Anadolu'da tımar sistemini uygulayan ilk toplum Hititler'dir.
- Hititlerde çok tanrılı din anlayışı vardı. Bundan dolayı Bin Tanrı ili denmiştir.
- En büyük Tabrıları adeleti temsil eden Arinna idi.
- Halk içindeki herkesin mülkiyet hakkı vardır.
- Yöneticiler, din adamları, özgürler, namralar, köleler  sosyal sınıfı oluştururdu.
- Katı hukuk kuralları yoktu.
- Hammurabi Kanunlarına göre kanunları daha insancıldır.
- Tapınak ve sarar yapımında , heykelcilik ve kabartma alanında gelişmeler göstermişlerdir.
- İvriz Kabartmaları ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.
- Güneş Kursu Hititlerin sembolüdür.

* Firgyalılar:
- Sakarya ve Kızılırmak nehri dolaylarında kurulmuştur.
- Kurucusu Gordios'tur.
-Başkenti Gordıon'dur.
- Anadolu'ya egemen olmak için  Lidyalılar ve Asurlular ile mücadele etmişlerdir.
- Kısa süreliğine Lidya'nın egemenliğine girmişler, daha sonra  Friglere Kimmerler son vermiştir. Kral Midas bu yenilgi üzerine intihar etmiştir.
- Yönetimde mutlak kral egemenliği hakimdir.
- Tarımı kanunlar ile korumuşlar ve geliştirmişlerdir. Saban kırmanın, öküz kesmenin cezası ölüm olmuştur.
- Dokumacılıkta gelişmişler, Tapates adında kilimleri ile ünlüdürler.
- Tarım ve çiftçlik yaşamı gelişmiş, su kanalları açmışlardır.
- Kabartma ve oyma sanatı  gelişmiştir. Fibula denen çengelli iğne kullanmışlardır.
- Fabl adında ilk hayvan hikayelerinin Friglere ait olduğu bilinir.
- Çok tanrılı dine inanmışlardır. En büyük tanrıları bereket Tanrısı olan Kibele 'dir.
- En büyük tapınakları Pesınus'tadır.
- Kayadan mezarlar yapmışlardır.
- Megeron tipi evler yapmışlardır.

* Lidyalılar
- Kurucusu Giges'tir.
- Başkenti Sar'dır.
- Kimmer ve Asulular ile mücadele etmişlerdir.
- Tanınmış kralları Krios'tur.
- Lidyalılara Persler son vermiştir.
- Ticaretle uğraşmışlardır.
- Parayı bulmuşlardır.
- Lidyalılara ait ilk para Ardys isimli bir hükümdar adına bastırılmıştır.
- Serbest Pazar oluşturulmuş, böylece ticaretin gelişmesi sağlanmıştır.
- Orduda paralı askerler kullanmışlar bu yüzden yıkılmaları daha kolay olmuştur.
- Çok Tanrılı dine inamışlardır.
- Masalları ile ünlü olan Ezop maaşa bağlanmıştır.
- 26 HARFLİ OLAN Fenike alfabesini kullanmışlardır.
- Dokumacılık, çömlek ve deri işi ile de uğraşmışlardır.
- Kral Yolunu oluşturmuşlardır.
- Altın  madenini işlemişlerdir.

* Urartular:
- Van ve çevresinde kurulmuştur.
- Hurri kabileleri birleştirilerek kurulmuştur.
- Başkenti Tuşpa'dır.
- Medler, Babiller, Asurlular, İskitler ile mücadele etmiştir.
- Medler Urartulara son vermişlerdir.
- Devlet eyaletler şeklinde yönetilmiştir.
- Çok Tanrılı dine inanmışlardır.
- Maden ve taş işçiliğinde ileri düzeyde gelişmişlerdir.
- En büyük Tanrıları savaş Tanrısı olan Haldi'dir.
- Hayvancılık ve tarım ile uğraşmışlardır.
- Saray, kale, tapınak yapmışlardır.
- Eyaletlerin başında Krala bağlı olan Ennam denilen valiler görev yapmıştır.

* İyonlar:
- Polis denen şehir devletleri kurmuşlardır.
- Batı Anadolu'da Karya denilen halk ile kaynaşmışlardır.
- Şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktur fakat inanç birliği vardır.
- Tanrılarının en büyüğü Zeus'tur.
- Özgür düşünceye ve bilime çok önem vermişlerdir.
- Ticarete de önem vermişlerdir.
- Tales, Diyojeni Pisagor..vb önemli bilim adamlarıdır.
- Dini mimariye de önem vermişlerdir.
- Fenike alfabesini kullanmışlardır.
- Denizciliğe çok önem vermişlerdir, Karadeniz ve Akdeniz'de ticaret kolonileri kurmuşlardır.

- Artemis Tapınağı ve Hera Tapınağı önemli mimari eserleridir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.