Yaşadığınız Dönemi İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasındaki Cahile Dönemiyle Kıyaslayınız? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Yaşadığınız Dönemi İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasındaki Cahile Dönemiyle Kıyaslayınız?

    0

Yaşadığınız Dönemi İslamiyet Öncesi  Arap Yarımadasındaki Cahile Dönemiyle Kıyaslayınız?

İslamiyet öncesi Cahiliye döneminde  bilgisizlik hakimdi . İslamiyet ile birlikte Arap yarımadası gerçek bir aydınlanma hareketine kavuşmuştur . Cahiliye döneminde yaşayan insanlar bilgisiz ve cahil oldukları için her türlü yasak ve haram olan işleri yapmışlardır . Putlara taparlar , içki içerler , tefecilik yapılır , kumar oynanır , faiz alınır verilir , fuhuş yapılır , anasından doğmuş küçük kız yavruları hiç acımadan diri diri toprağa gömülürdü .  Kız çocuklarına değer verilmez , erkek çocuklarına değer verilirdi . Bundan dolayı bu döneme Cahiliye Dönemi denilirdi .

Yaşadığımız döneme baktığımızda ise bu yaşananların çoğu günümüzde  de devam etmekteyken kız çocuklarına diri diri gömmek gibi bir adet günümüzde olmamaktadır . Cahiliye döneminde içkiyi  toplumun her kesimi sular seller gibi içmiş fakat İslam dininin gelmesi ile ve ayetlerin bu yasak olan zararlı şeyleri yasaklaması ile insanlar kendilerine çeki düzen vermeye başlamışlar ve İslam dinini tanımaya ve uygulamaya başlamışlardır . 

Çünkü günümüzde cinsiyet ayrımı yapılmamakta , kadın erkek eşit olarak görülmekte ve insan haklarına çok büyük bir önem verilmektedir . Günümüzde Müslüman insanlar putlara tapmamakta fakat alkol kullanımı yine devam etmekte ,  faiz yapılmakta , gizli yerlerde ahlaksız işler devam etmekte ,  doğrudan olmasa da dolaylı olarak tefecilik devam etmektedir . Günümüzde insana verilen değer daha çok artmış ve insan kavramı ön planda olmuştur . Günümüzde teknoloji hızla ilerleyerek insanlığa hem fayda hem de zarar getirmiştir . Eğitim ve öğretime günümüzde daha çok önem verilmiş ve hemen hemen çoğu insanımız okuma ve yazmayı öğrenebilir hale gelmiştir . Batının yaşam kültürü alınmaya başlanmış ve özentilik hat safhalara ulaşmıştır . Kültürel değerlerimiz kürselleşme ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır . Kadın haklarına önem verilmiş ve kadına şiddet olaylarına tepki daha da çoğalmıştır . İslam günümüzde de hızla yayılmaya devam etmektedir .

Dini bilgiler öğrenmek artık daha kolay olmuş ve öğrenciler için Kuran Kursları açılarak temel dini eğitimler verilmeye başlanmıştır. Her toplumda olduğu gibi yaşadığımız toplumda da hem olumlu hem de olumsuz yaşam biçimleri devam etmektedir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.