Uygurlar Hakkında Kısa Bilgi Madde Madde ( 744 - 840) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Uygurlar Hakkında Kısa Bilgi Madde Madde ( 744 - 840)

    1

Uygurlar Hakkında Kısa Bilgi Madde Madde ( 744 - 840)

- Uygur Devleti'nin diğer ismi Dokuz Oğuz Devleti'dir.
- Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Kül Bilge Kağan'dır.
- Devletin başkenti ilk önceleri Ötüken iken daha sonraları Karabalasagun olmuştur.
- Kutluk Kül Bige Kağan'dan sonra başa Moyen-çur geçmiştir.
- Moyen- Çurdan sonra başa  Bögü Kağan geçmiştir.
- Bögü Kağan Çin'deki Tibet ayaklanmasının bastırılmasında büyük rol oynamışsa da daha sonra Çin'e saldırmıştır.

- Mani Dini Bögü Kağan döneminde benimsenmiştir.
- Mani dininin Uygurlarda kabul edilmesi ile  et yasaklanmış mecburen tarımla uğraşmak gerekmiştir, tarım yapma zorunluluğu  yerleşik hayata geçilmesine ve köylerin kurulmasına neden olmuştur.

- Mani dini barış ve iyilik dinidir. Bu da  Uygurların savaşçılık özelliğini zayıflatmıştır.
- Mani dinine ait olan ibadetlerin gerçekleşmesi için tapınaklar yapılmıştır.
- Bögü Kağan'dan sonra başa Baga Tarkan geçmiştir.
-  Oğuzlar Bögü Tarkanın kendilerine iyi davranmadığını söylemişler ve  ayaklanma çıkarmışlardır. Bu durum da Uygur Devleti'nin zayıflamasına neden olmuştur.
- Uygurlar yıkan devlet ise Kırgızlar olmuştur.
- Daha sonra Uygurlar iki kola ayrılmışlar. Bunlar Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurlarıdır.
- Sarı Uygurlar hala Çin'in batısında yaşamlarını devam ettirmektedirler.
- Turfan Uygurları ise 1209 yılında Moğolların egemenliğine girmişlerdir.
-  Türkler İslamiyet ile ilk olarak  Uygurlar zamanında Talas Savaşında tanışmışlardır.
- Bu dönemde Karluk, Çiğil, Yağma gibi boylar  Talas Svaşı esnasında İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Talas Savaşı ile Çinliler yenilgiye uğramıştır.
-  Mani Dininden dolayı yerleşik yaşama geçen ilk Türk Devleti Uygurlar olmuştur.
- Moğolların Türkleşmesinde büyük rol oynamışlardır.
- Göç Ve Yaradılış Destanı Uygur Devleti'ne aittir.
- Uygurlar Çinlilerden matbaa ve kağıdı öğrenmişler, kütüphaneler kurmuşlardır.
- Uygurların yerleşik yaşama geçmesi ile birlikte  mimari alanda gelişmeler olmuştur. Bu sayede şehir kültürü oluşmuştur. Çeşitli evler, tapınaklar yapılmıştır.


1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.