Ülkemizin Nüfus Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ülkemizin Nüfus Özellikleri Nelerdir ?

    0

Ülkemizin  Nüfus Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizin nüfus özellikleri şunlardır:
* İşsizlik oranı fazla olan bir ülkedir .
* Nüfus artışı yüksek olan bir ülkedir .
* Ülkemizde genç nüfus çoğunluktadır .
* Aktif nüfus fazladır. Ülkemizde  en fazla nüfusun 15 ile 64 yaş arasında olduğu görülür .
* Bağımlı nüfus fazladır .

* Eğitim, sağlık, ulaşım gibi sorunlar bulunur .
* Göçlerden dolayı şehirlerde nüfus çoğaldığı için kentsel nüfus fazladır .

* Ortalama yaşam süresi fazla değildir .
* Kırsal nüfusun en fazla olduğu yer Karadeniz Bölgesi , kentsel nüfusun en fazla olduğu yer ise Marmara Bölgesi'dir .
* Kırsal kesimde erkekler çalışmak için başka bölgelere gittiği için burada kadın nüfus fazladır .
* Kenarları içe dönük ve tabanı  geniş olan nüfus piramidi ülkemize aittir .
Not : Ülkemizde nüfusun yaş gruplarına göre dağılması nüfusumuzun
- doğurganlık oranının,
- genel özelliklerinin,
-  çalışma çağındaki nüfus potansiyelinin
- eğitim , sağlık ve altyapı gibi gereksinimlerin  belirlenmesini  ve ileriye dönük planlama yapılmasını sağlamaktadır . Ülkemizde nüfusun 2020 yılında 90 milyon olacağı tahmin edilmektedir . Bundan dolayı her alanda gelişmeye ve ilerlemeye devam etmeli , nüfus ile ilgili plan ve programlar yapılmalıdır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.