Siyasi Haklar Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Siyasi Haklar Nelerdir ?

    0

Siyasi Haklar Nelerdir?

* Türk Vatandaşlığı: Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık kanunla kazanılır ve kanunda belirtilen hallerde kaybedilir . Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili durumlarda yargı yolu kapatılamaz .

* Seçme , Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı : Vatandaşlar kanunda belirtilen hallere göre  seçme ve seçilme , siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir .

* Mal Bildirimi: Kamu hizmetine girenler  mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar .
* Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Başdenetçisine Başvurma Hakkı: Vatandaşlar ve Türkiye’de yaşayan yabancılar karşılıklılık  ilkesine uyarak kamu ile ilgili şikayet ve dileklerini yetkili mevkilere ve TBMM’ye  yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
* Vergi Ödevi: Her vatandaş kamu giderlerini karşılamak için ekonomik gücüne göre vergi verme yükümlülüğüne sahiptir.
* Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı: Her  Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir.
*  Vatan Hizmeti: Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir.
* Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar: Siyasi partilerin uyacakları esaslar kanun ile düzenlenir.

* Siyasi Partiler İle İlgili Hükümler: Vatandaşlar, siysi parti kurma ve usulüne uygun olarak partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir. Pati üyesi  olmak için 18 yaşını doldurmak gerekir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.