Halk Kültürü Hakkında Bilgi ?

Halk Kültürü Hakkında Bilgi

Bir toplumun tarihsel zaman içinde ürettiği ve nesilde nesle  aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüne birden kültür denilir . Halk kültürü ise  halkın oluşturduğu , ortak değerleri ile meydana gelen  kültürdür . Halkın ortaklaşa paylaştığı ve ortaya çıkardığı kültürdür . Gelenek  ve görenekler ,  dini inanışlar , yemekler ,  el sanatları ,  örf ve adetleri , halk oyunları ..vb halk kültürünü oluşturur . Her milletin kendine özel kültürü bulunur .

 Halk kültürü halkın içinden ortaya çıkan ögeler olduğu için  toplumda birlik ve beraberliği sağlar , dayanışmayı artırır ve halkın kendi kültürüne karşı yabancı kalmasını engeller . Çünkü halkın içinden çıkmıştır bu kültür . Türk Halk kültürü de  Türk kültürünün korunmasını , gelecek kuşaklara aktarılmasını ve korunması sağlar .


Halk kültürü medeniyetleri  ortaya çıkaran insanların  kişilik ve benliğinin en önemli  belirleyicisidir. Millet kültür birliğini halk kültürü sayesinde sağlamaktadır . Bir milleti başka bir milletten ayıran en önemli özellik o milletin halk kültürünün olmasıdır . Halk kültürü durağan bir kültür değil aktif ve dinamik olan bir kültürdür . Halk kültürü yaşayan kültür topluluğunun  bugünkü ihtiyacını karşılayan sosyal bir kurumdur . Halk kültürünün ürünleri  ise  hayat biçimimizin en  iyi tanıklarıdır . Anadolumuzun kültürel zenginliği ve doluluğu halk kültürüne  çok fayda sağlamıştır . Günümüzde ise bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile kültürler birbirlerini daha çabuk tanımakta ve birbirleri iletişime geçmektedirler . Bu hızlılığın halk kültürüne hem faydası olmuş , hem de zararı olmuştur . Her ne kadar kürselleşme günden güne  artsa da önemli olan her kültürün bütünlüğünü kendi içinde koruyabilmektir . Halk kültürümüzü kaybetmemek için bize ait olan değerlerimizi yitirmemeli , başka bir kültürün içinde yok olup gitmemeliyiz . Başka kültürlerden bir şey alsak bile aldığımız şeylerin farkında olmalı ve benliğimizi kaybetmemeliyiz . Milli kültürümüze sahip çıkmalı ve onu koruyarak gelecek kuşaklara da aktarmalıyız . Özellikle kültürün taşıyıcısı olan dilimizi yabancı dillerden etkisinden korumalı ve bilinçli toplumlar olmalıyız .

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top