Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ?

    0

Göçlerin Nedenleri Ve Sonuçları

İnsanların sosyal, siyasal, ekonomik ve doğal sebeplerden dolayı bir yerden başka bir yere taşınmalara ya da yer değiştirmelerine göç denilir .

Göçün Nedenleri:
* İş imkanlarının yetersiz olması ,
* Tarımda makineleşme ile insana duyulan ihtiyacın azalması sonucunda işsizliğin ortaya çıkması ,
* Tarım alanlarının verimli olmaması ve yetersiz  olmaya başlaması ,

* Miras sonucunda tarım topraklarının parçalara bölünerek bütünlüğüne zarar verilmesi ve  tarım  topraklarının  küçülmesi ,
* Toprağın erozyon sonucu  verimsizleşmesi ,
* Kentlerde hizmet koşullarının daha iyi olması ( sağlık, eğitim),
* Kuraklığın olması ,
* Sel ve deprem 
* Terör olaylarının baş göstermesi ,
* Ülkeler arası nüfus değişimleri ,
* Savaşlar ,
* Evlenmeler ,
* Şehirlerde sanayi hizmetlerinin daha iyi  olması ,

Göçlerin Sonuçları Şunlardır:
* Şehirlerde nüfus artar.
* Ulaşım problemleri ortaya çıkar.
* Kentlerde  mesken , konut yetersizliğine neden olur.
* Plansız şehirleşme ve gecekondulaşma ortaya çıkar.
* Sağlık ve eğitim hizmetlerinde aksamalar meydana gelir.
* Ülke genelinde nüfus dağılımı düzensizleşir.
* Alt yapı yetersizliği ortaya çıkar.
* İşsizlik artar.
* Kırsal kesimde tarım toprakları boş kalır.
Not: Beyin Göçü: bir ülkede alanında uzmanlaşmış ve kendisini  yetiştirmiş insanların  kendi ülkelerinde yeterli imkanları bulamadıklarından dolayı başka ülkelere gitmesine beyin göçü denilir. Hindistan, Cezayir, Türkiye, Nijerya, Pakistan, Bangladeş, Tunus, İran ..vb beyin göçü veren ülkelerdir.

Beyin göçü alan ülkeler ise; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Kanada, İsviçre..vb 'dir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.