Gaznelilerin En Parlak Devri, Yapılan Fetihler, Türk İslam Medeniyetine Katkıları, Günümüze Ulaşan Eserleri - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Gaznelilerin En Parlak Devri, Yapılan Fetihler, Türk İslam Medeniyetine Katkıları, Günümüze Ulaşan Eserleri

    0

Gaznelilerin En Parlak Devri, Yapılan Fetihler, Türk İslam Medeniyetine Katkıları, Günümüze Ulaşan Eserleri

Gaznelilerin en parlak devri  Gazneli Mahmut Döneminde yaşanmıştır.
-Kurucusu Alp Tigin’dir.
- Devlet adını kurulduğu şehir olan Gazne’den alır .
- Alp Tiginin ölümünden sonra başa Sebük Tigin geçmiştir.

- Gazneli Mahmut döneminde ise şunlar yaşanmıştır(: yapılan fetihler)
* Karahanlı Devleti’nden Horosan alındı.
* Hindistan’a 17kez sefer düzenlendi, bu seferlerin en tanınmışı Somnat Seferidir ve başarı ile sonuçlanan bir sefer olmuştur.

* Karahanlılar ile Samanoğullarına ait olan topraklar paylaşılmıştır.
* Gazneli Mahmut  ve Karahanlı hükümdarı olan Yusuf Kadir Han Mavereünnehir Görüşmelerini yaparak Büyük Selçuklulara karşı iş birliği içinde olmuşlardır.
* Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyoğullarının baskısından kurtamış ve bunun sonucunda da Abbasi Halifesi Gazneli Mahmut’a Sultan unvanını vermiştir. Türk tarihinde sultan unvanını alan ilk  kişi Gazneli Mahmut olmuştur.
* Gazneli Mahmuttan sonra başa  Mesut geçmiş ve bu dönemde Selçuklular ile Nesa ve Serahs Savaşları yapılmış ve bu savaşı Büyük Selçuklular kazanmıştır.
* Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasındaki en bilindik savaş ise Dandanakan Savaşı olmuş, bu savaşı Gazneliler kaybetmiş ve yıkılma sürecine girmişlerdir.
* İran ve Horasan’a hakim olan devlet Büyük Selçuklu Devleti olmuştur.
* Gaznelilerin  son hükümdarı Behram Şah’tır. Selçuklulara itaat etmiştir, Gaznelilere kesin olarak son verenler ise Gurlular olmuştur.

- Gaznelilerin en önemli eserleri ise şunlardır:

* Ali Cazip Bey Türbesi,
* Leşker-i Bazar Ulu Cami,
* Zafer Kuleleri,
* Leşker-i Bazar Sarayı,
* Beyhakiye Medresesi,
* Ararsul Felek Cami,
* Sadiye Medresesi,
* Ribat-i Mahi Kervansarayı
* Ribat-i Çahe Kervansarayı gibi bir çok serleri bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.