Farabi Hakkında Kısa Bilgi (870-950) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Farabi Hakkında Kısa Bilgi (870-950)

    0

 Farabi Hakkında Kısa Bilgi (870-950)

- Felsefe, müzik ve matematik alanında çalışmalar yapan Farabi  Türkistan'da dünyaya gelmiştir.
*  Aristo  felsefesi üzerine bilimsel çalışmalarda bulunmuş, kendisine bu nedenle  Muallim-i Sani ya da  ikinci öğretmen denilmiştir .
* Tarihte ilk olarak Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan ilim insanı da Farabi'dir .

* Avrupa'da Alberuni ( Aliboron) adı ile tanınır.
* Ihsa-yı Ulum adlı esrinde  ilimleri kendi içinde sınıflandırmıştır.
* Pozitif bilimlerin kurucusu olarak kabul edilir.

* 8. Ve 13.yy'da İslam'ın en parlak çağında yaşamış bir ilim adanıdır.
* Bir filozof ve bilim insanıdır.
* İlk yıllarında kadı olarak görev yapmış daha sonra ise öğretmenliği tercih etmiştir.
* Eğitim hayatı boyunca bütün zorluklara katlanan bir bilim insanı olmuştur.
* İyi bir enstrüman çaldığı da söylenir.
* İlk öğrenimini Buhara ve Farab'da tamamlamıştır daha sonra öğrenimini Bağdat'da devam ettirmiştir.
* Daha sonra bir çok ülkeden yeni bilgiler öğrenmiş ve çeşitli ülkeleri gezmiştir.
* İslam ile akılcılığı birleştirmeye çalışan ilk düşünür Farabi'dir.
* Eserleri şunlardır:

- İhsayı Ulum,  Medinetül Fazıla, Kitabül Musiki, Kitabüs Saade, Ta' lim-üs  Sani, Kitabu Füsus- İl- Hikem..vb gib i bir çok eserleri bulunur.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.