Ekonomik Faaliyet Nedir, Açıklamalı ve Örnekli Bir Şekilde Açıklayınız? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Ekonomik Faaliyet Nedir, Açıklamalı ve Örnekli Bir Şekilde Açıklayınız?

    0

Ekonomik Faaliyet  Nedir, Açıklamalı ve Örnekli Bir Şekilde Açıklayınız?

 Ekonomik olarak emek , sermaye ve  hammaddenin birleştirilerek  anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denilir . Ekonomik faaliyetler üretim , dağıtım ve tüketim ile ilgilidir .
Üretim :  Mal veya hizmetlerin doğrudan sağlanmasına üretim denir .
 Tüketim:  Mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim denir .
Dağıtım: Mal ve hizmetlerin üretim yerinden tüketim alanına doğru taşınmasına dağıtım denilir .

Ekonomik faaliyet türleri ise üçe ayrılır. Bunları şu şekildedir:
* Birincil (Primer )Faaliyetler:  Temel maddeleri doğrudan veya dolaylı olarak doğadan sağlamaya birincil faaliyetler denilir . Örneğin; avcılık , toplayıcılık , balıkçılık , ormancılık , hayvancılık , tarım ve maden çıkarımı . Doğal çevre ile insanlar doğrudan temas kurarlar .

* İkincil  ( Sekonder) Faaliyetler:  İnsanın hammaddeyi işleyerek kullanabilecek haline getirmesidir . Örneğin ; enerji üretimi , sanayi faaliyetleri , inşaat gibi sektörler ikinci ekonomik faaliyetlerdir .
* Üçüncül ( Tersiyer) Faaliyetler:  Birincil ve ikincil ekonomik faaliyetlerin  dışında kalan tüm faaliyetlere üçüncül ekonomik faaliyetler denilir . Örneğin;  Kamu hizmetleri , iletişim , ulaşım , ticaret , bankacılık , finans gibi faaliyetleri içine alır .
Not:  Son dönemlerde  teknolojik ülkelerde veri toplama, grafiker, bilgisayar oparetör yeni meslek dalları ortaya çıkmıştır. Bu faaliyetlere de dördüncül  faaliyetler denilir.

Not: Teknolojik ülkelerdeki verileri bir araya getirip topladıktan sonra  büyük şirketlerde karar verme organları oluşturulmuştur. Örneğin; Şirket CEO'ları. Bunlara da beşincil faaliyetler denilir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.