Doğal Afetler ve Tanımları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Doğal Afetler ve Tanımları

    0

Doğal Afetler Ve Tanımları:

Doğal Afetler Şunlardır:
- Deprem
- Sel ve Su Baskını
- Heyelan
- Yıldırım Düşmesi

- Çığ
- Aşrı kar
- Tipi
- Don
- Fırtına

- Kuraklık, ya da aşırı sıcaklık ve aşırı kuraklık,
- Orman Yangınları
- Kaya Düşmesi
- Dolu gibi afetler doğal afetler içinde yer alır.
*Heyelan: Ana kayanın bir parçasının  veya toprak örtüsünün bulunduğu yerden kopup yamacın üzerinde harekete geçerek aşağıda birikmesi olayıdır .
* Deprem: Doğal faaliyetler sonucunda oluşan ve ortaya çıkan yer sarsılması ya da yer hareketine deprem denilir.
* Çığ: Kar kütlesinin yüksek ve dik yamaçlarda birdenbire  hareket etmesi sonunda , yerçekiminin etkisi ile  aşağıya doğru yuvarlanmasına ya da kaymasına çığ denilir.
* Kaya Düşmesi: Yerleşim yerlerinin yükseklerinde veyahut yakınlarında bulunan koca kaya parçalarının dış kuvvetlerin etkisi ile düşmesine kaya düşmesi denilir.
* Kuraklık: Kuraklık her zaman yağış eksikliği anlamına gelmese de su eksikliği olarak belirtebiliriz.
* Sel Ve Su Baskını: Yağmur suyunun yamaçtan aşağıya doğru hızla akmasına sel ya da su baskını denilir.
* Don: Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü zamanlarda  suyu sıvı halinden katı hale geçmesine don olayı denilir.
* Orman Yangını: Genellikle insanlar tarafından çıkarılan , ekonomiye ve  doğanın ekolojisine zarar veren afetlere orman yangını denilir.
* Yıldırım Düşmesi: Bulutlarda biriken  elektrik yükünün yere inmesi ya da yere geçmesine yıldırım düşmesi denilir.
* Tipi: Kar yağması sonunda oluşan fırtına olayına tipi denilir.
* Sis:  Su buharının yerdeki hava katmanı içinde yoğunlaşması sonucunda sis gerçekleşir.
* Don: Havada bulunan su buharının soğuyarak donmasına don denilir.
* Fırtına:  Rüzgarın hızının belirlenmiş olan ( 65- 70 km) hızı geçmesi sonucunda canlı ve cansız varlıklar üzerinde zarara yol açan afete fırtına denilir.

* Aşırı Kar: Karın normal yağması faydalıyken fazla yağması ise zarardır. 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.