Danişmentliler Hakkında Bilgi ( 1080 - 1178) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Danişmentliler Hakkında Bilgi ( 1080 - 1178)

    0

Danişmentliler Hakkında Bilgi  ( 1080 - 1178)

* Danişmentliler Selçuklu Sultanı Melikşah'ın danışmanlarından olan  Danişmend Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur.
* Sivas, Tokat , Amasya civarında kurulmuş olmasına rağmen ana yerleri Sivas'tır .
* Kuzey Anadolu ve Orta Anadolu'da sınırlarını genişleten Danişmentliler  bulundukları bölgenin en güçlü  Türk devleti haline gelmiştir .

* Danişmentliler Haçlılara karşı Anadolu Selçukluları ile birlikte mücadele etmişlerdir .
* Danişmentliler  diğer Türk Beyliklerine göre  Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında daha fazla katkısı olan bir devlettir .

* Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı  1. Kılıçarslan'ın vefatından sonra Danişmentliler  Anadolu'da kısa süreliğine üstünlük sağlamışlardır .
* Danişmentliler Emir Gazi'nin ölümünden sonra üç kola ayrılmışlardır . Malatya kolu , Sivas kolu ve  Kayseri kolu olmak üzere üç ana kola ayrılmıştır .
* Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beylik Danişmentliler olmuştur .
* Danişmentlilerin kurucusu ve hükümdarı olan Danilment Gazi kendi adına para bastıran ilk Danişment  hükümdarı olmuştur .
* Bizans ile yapılan savaşlar Danişmentname isimli destanda yer almıştır.
* Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi Anadolu'nun  ilk medresesidir ve Danişmentliler tarafından yapılmıştır .
* Danişmentlilere son veren ise Anadolu Selçuklu Hükümdarı 2. Kılıçarslan olmuştur .
* Niksar Ulu Cami , Kayseri Kölük Cami , Emir Gazi Kümbeti , Kayseri Ulu Cami , Tokat Niksar Yağıbasan Medresesi Danişmentlilere aittir .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.