Cengiz Han Kimdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cengiz Han Kimdir ?

    0

Cengiz Han Kimdir?

* Cengiz Han'ın diğer adı  Temuçin'dir , Cengiz  adını daha sonradan almıştır.
* Bütün Moğol topluluklarını bir araya getirmiş olan kişidir .
* Tüm kavimleri bir çatı altında topladığı için  siyasi birliği sağlamıştır .
* 1206 yılında yapılan Kurultay'da kendisine Cengiz unvanı verilmiş ve hükümdarlığı ilan edilmiştir .

* Çok zeki bir hükümdardır , devlet yönetiminde de çok kabiliyetli bir hükümdardır .
* Cengiz Han ırkı en  fazla devam eden hükümdar olmuştur .
* Cengiz Han Döneminde Moğolistan ele geçirilmiş, Kırgızlar ve Tangutlar  mağlup edilmiştir .
* Çin üzerine seferler düzenlemiş ve bu seferlerde  başarılı olmuştur. (1211- 1216).

* Doğu Türkistan'da  Turfan Uygur Devleti  yıkılmıştır .
* Merkit ve Nayman gibi  Moğol kabilelerini itaat altına almıştır .
* Harzemşahlarla komşu olunmuştur .
* Karahitaylar yıkılmıştır .
* Otrar Hadisesi yaşanmıştır. Otrar Hadisesinden hemen kısaca bahsedelim : Harzemşahların Otrar Valisi olan İnalçık ticaret antlaşmasına uymamıştır. Bunun üzerine Harzemşahların üzerine sefer düzenlenmiştir, Otrar Hadisesi denilen bu  olaydan sonra  Semerkant ve Buhara alınmış , sınırlar Hazar Denizi'nin doğusuna kadar uzanmıştır.
* Moğollar özellikle de Cengiz Han Türk İslam kültürüne çok zararlar vermiştir .
* Bağdat'ta bulunan kütüphaneleri Cengiz Han yaktırmıştır ve bilime büyük bir darbe vurmuştur , bunun insanlığa da zararı elbette ki çok olmuştur .
* Gittiği yerlerde abaküs ve pusulanın kullanımını yaygınlaştırmıştır.
* 1277 yılında son seferine çıkan Cengiz Han bu seferde hayatını kaybetmiştir.
* Cengiz Han devlet idaresinde Uygur yazısının kullanılmasını istemiştir, Bahşı denilen Uygur katipler  kullanılmıştır.

* Avrupadaki askeri sistemi değiştirmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.