Uygurları Diğer Türk Devletlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir? (744-840) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Uygurları Diğer Türk Devletlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir? (744-840)

    0

Uygurları Diğer Türk Devletlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir? (744-840)

* Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Kül Bilge Kağan'dır .
* Bögü Kağan döneminde ise Mani dinini  kabul etmiş bir uygarlıktır .
* Mani dininin kabul edilmesi sonucunda ; et yemek yasaklanmış , tarım yapma zorunluluğu gelmiş ve böylece yerleşik hayata geçmeleri sağlanmış , bu din  savaşmayı reddeden bir din olmasından ötürü Türklerin savaşçı özelliklerinin zayıflamasına neden olmuştur .

* Yerleşik hayat mimarı alanda gelişmeyi de beraberinde getirmiştir .
* Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti'dir .
* Moğolları kültür olarak etkilemiş ve Moğolların Türkleşmesini sağlamışlardır .

*  Matbaa ve kağıdı Çinlilerden alarak bu alanda kendilerini geliştiren bir uygarlık olmuştur .
* Türkler Talas Savaşı ile İslamiyet ile ilk olarak bu uygarlık döneminde tanışmıştır .
* Mani dinini yaymak için çeşitli tapınaklar yapılmıştır .
* Kendilerine özgü Uygur alfabesini kullanmışlardır .
* Çini ve fresk süslemeleri yapmışlardır .
* Yağma, Karluk, Çiğil, Tuhsi gibi boyları Göktürklerin yıkılmasından sonra bu boyları kendi çatısı altında toplamış ve  Talas Savaşı sırasında bu boylar İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.