Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi

    0

Topkapı Sarayı Hakkında Genel Bilgi

Saray; Devlet işlerinin  yürütüldüğü, padişahın aile yaşantısını ve idari işleri sürdürdüğü yer anlamına gelmektedir.
* Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır .
* Yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare merkezi olarak kullanılmıştır .
* Topkapı Sarayı'nın diğer adı Yeni Saray'dır. Yani Yeni Saray olarak da isimlendirilmiştir .

* Topkapı Sarayı'nda hükümdar ( padişah) idari işlerini yürütür ve burada aile hayatını da sürdürürdü.
*Topkapı Sarayı üç bölüm şeklindedir. Bunlar; Enderun, Birun ve Harem Bölümleridir.

* Enderun Bölümünde padişah idari işleri halleder ve özel yaşamını da burada geçirirdi. Enderun bölümünde devşirme çocuklar yetiştirilirdi. Enderun Mektebi şu bölümlerden oluşurdu: Has Oda, Hazine Odası, Seferli Odası,  Doğancılar Koğuşu, Büyük Oda …vb
* Birun ise dış saray anlamına gelirdi. Burada da sarayın dış hizmetinde bulunan kişler çalışırdı. Çaşnigirler, Kapıkulu Ordusu, hekimler, çavuşler…vb.
* Topkapı Sarayı 400 yıl  Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olarak kullanılmıştır.
* Topkapı Sarayı içinde saray bürokratları, Kapıkulu Ordusu da yer alırdı.
* Topkapı Sarayında bulunan saray bürokratları sarayda idari işleri yürütse de aile yaşamları sarayda olmamıştır.
* Topkapı Sarayı'na daha sonraları ek binalar  yapılmıştır. Bu ek binalar şunlardır: Çinili Köşk, Bağdat Köşkü, 3. Ahmet Kütüphanesi, Revan Köşkü, Yemiş Odası'dır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.