Orta Asya'nın Coğrafi Yapısı Türklerin Günlük Yaşantısını Nasıl Etkilemiştir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Orta Asya'nın Coğrafi Yapısı Türklerin Günlük Yaşantısını Nasıl Etkilemiştir?

    0

Orta  Asya'nın Coğrafi Yapısı Türklerin Günlük Yaşantısını Nasıl Etkilemiştir?

Orta Asya'nın coğrafi yapısı şu şekildeydi : Orta  Asya'da iklim çok sert ve uzun geçiyordu . Coğrafi şartları çok zor koşullar içeriyordu , yağış fazla olmadığı için ve iklim şartları ağır olduğu için Türkler de sert  ve soğuğa dayanabilen bir şekilde yaşayan insanlardı .

Karasal iklim egemen olduğu için geçim kaynakları hayvancılıktı . Yükselti ve engebe fazla olduğu için tarıma elverişli araziler bulunmamaktaydı mecburen hayvancılık yapılmaktaydı . Bozkır ikliminin verdiği yaşam şekli  Orta Asya'daki Türklerin gelenek ve görenekleri ile örf ve adetlerini de etkilemiştir . Orta Asya'nın coğrafi yapısından dolayı Türkler göçebe ve yarı göçebe şeklinde hayatlarını sürdürmüştür . Hayvancılıkla uğraştıkları için  at , koyun gibi hayvanlar besliyorlar ve bunlara otlak bulmak için değişik yerlere göç ediyorlardı . Türkler sert iklim koşullarında yaşadığı için soğuğa dayanıklı ve zorlukla mücadele edebilen bir savaşçıydılar . Yani coğrafi yapı savaşçılık özelliklerini geliştirmişti . Göçebe hayat sürdüklerinden dolayı hapis cezaları kısa süreli olur devlete ihanet edenin cezası ise ölüm olurdu . Dokumacılık ve madencilik alanında gelişmişlerdi .


Orta Asya'da iklim şartları ağır olduğu için , otlak alanları bulmak da zor olmuş   ve salgın hastalıklar baş göstermiştir . Daha sonra ise göç etmeye başlamışlardır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.