Orta Asya'daki Türk Destanları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Orta Asya'daki Türk Destanları

    0

Orta  Asyada’ki Türk Destanları

A) İskitlere ait olan destanlar: Alper Tunga Destanı ve Şu Destanı

1.      Alper  Tunga Destanı: Alper Tunga adında bir Türk hükümdarının  İranla yaptığı savaşı konu alan destadır. Bu destanda Alper Tunga’nın   İran ile olan savaşta gösterdiği kahramanlıktan bahsedilir. Kaşgarlı Mahmut Divan ı Lügatütürk adlı kitabında bu destan bahsetmiştir.

2.      Şu Destanı:  Şu isimli Türk Hükümdarının  Büyük İskender ile yaptığı  mücadeleleri konu edinir.

B) Kırgızlara ait olan

        1.  Manas Destanı:   Kırgız  Türklerinin  bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatır ve bu destanda Türklerin eski gelenek ve göreneklerinden bahsedilir.

C) Uygurların Destanları:

         1.  Türeyiş Destanı:  Türk Hükümdarları kızlarının Tanrılar ile evlenmesini ister ve bunun için çabalar. Daha sonra Tanrılar bozkurt kılığında gelerek hükümdarın kızları ile evlenir.

         2. Göç Destanı:   Türklerin ülkesine bereket getiren  kutsal sayılan bir kayanın  Çin’e verimesi üzerine  Ülkede bir çok olumsuzluklar meydana gelir.  Yoksulluk ve kıtlık meydana gelir ve berberinde bir çok felaketler de olur. Uygurlar kendisne yeni bir yıurt ararken onlara öncülük eden  bir kurt ülkenin kurtuluşunu sağlar.

D)  Hunlara ait olan ise Oğuz Kağan Destanıdır.

          1) Oğuz Kağan Destanı:  savaşta bir geyiği yem olarak kullanan Oğuz Kağan   daha sonra gökten bir ışığın inmesi sonunda  ortaya bir bozkurt çıkmış ve Bozkırt liderliğinde  Oğuz Kağan fetihlere çıkmıştır.

E) Göktürklere ait olanlar ise Bozkurt ve Ergenekon Destanıdır.

          1) Bozkurt Destanı:  Türk soyu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiş ve daha sonra Türk soyu  bir Bozkurt tarafından kurtarılmıştır.

          2) Ergenekon Destanı: Ergenekon demir madenin  çok olduğu bir yerdi. Daha sonra Göktürkler demir madenini eritmişler ve eritilmesinden sonra  Bozkurtun yardımı ile çıkmışlardır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.