Orhun Abidelerinin Özellikleri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Orhun Abidelerinin Özellikleri Nelerdir ?

    0

Orhun Abidelerinin Özellikleri

* Orhun Abideleri ya da diğer adı ile Göktürk Kitabeleri Kutluk Devleti'ne ( 2. Göktürk Devleti'ne ) aittir .
* Bir kısmı Orhon harfleri ile bir kısmı ise Çin harfleri ile yazılmış kitabelerdir.
* Yazarı Yollug Tigin'dir .

* Orhun Abideleri ; Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adlarına dikilmiştir .
* Bu kitabelerde Çin ile olan siyasi ilişkilerden söz etmektedir .
* Türk Tarihi ve edebiyatından kalan  ilk yazılı belge olma özelliğini göstermesi bakımından çok önemlidir .

* Gelecek kuşaklara öğüt verme amacı olduğu için siyasetname  niteliğinde yazılmış bir eserdir .
* İçinde Türk sözcüğünün geçtiği ilk belgedir .
* Bağımsız , demokratik , milliyetçi , halkçı ve sosyal devlet anlayışına uygun özelliklerden bahseden kitabelerdir . Hukukun üstünlüğü , yerleşik yaşama geçememe , eşitliği kabul etme gibi özelliklerden bahsedilir .
* Orhun Abidelerinin içeriğinden bahseden kişi Moğol İlhanlı Devlet adamı  Ata Melik Cuveyni'dir . Ata Melik Cuveyni Tarihi Cihanguşa adlı eserinde  Orhun yazıtlarından bilgi veren ilk eser olma özelliğini gösterir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.