Milli Cemiyetlerin Çalışmaları ( Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri) Nelerdir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Milli Cemiyetlerin Çalışmaları ( Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri) Nelerdir?

    0

Milli Cemiyetlerin Çalışmaları ( Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri)  Nelerdir?

 Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra  Anadolu'da yapılan işgaller halkın tepkisine neden olmuş ve halk uyanmaya başlamıştır. Halk sivil yollardan örgütlenmeye başlamıştır. Bu yararlı cemiyetlerin özellikleri şunlardır:

* Milli cemiyetlerin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa DEĞİLDİR ama  bu cemiyetleri bir bayrak altında toplayan ve adını da Anadolu ve Rumeli Müdafa-yı Hukuk Cemiyeti koyan  ve bu cemiyetin adı altında birleştiren odur .
* İşgallere karşı mücadele eden bağımsızlığı savunan cemiyetlerdir .
* Yerel direnişlere destek vermişler ve  protesto ve mitinglerle bu desteği sağlamışlardır .
* Milliyetçi cemiyetlerdir ,  Türk  kültürünü Anadolu'da yüceltmişlerdir .


* Hilafet ve saltanat makamını kurtarmak için mücadele etmişlerdir .
* Yasal olan kurumlardır ,  Osmanlı Dernekler Hukukuna uymuşlardır ve işlerini bu yolla yapmışlardır .
* Halkı bilinçlendirmek amacı ile basın yayın yolunu kullanmışlar ve kamuoyu oluşturmuşlardır .
* Bu cemiyetler Muhafaza-yı  Hukuk ve Redd-i İlhak, Müdafaa-yı Hukuk gibi adları taşımışlardır .
* Bu cemiyetler Wilson ilkelerine göre Anadolu'da Türk egemenliğini   devam ettirmeye ve o  bulundukları bölgede Türlerin çoğunlukta olduklarını kanıtlamaya çalışmışlardır .

- Milli Cemiyetler şunlardır: 

- İzmir Reddiilhak Cemiyeti,
- Trakya Paşaeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti,
-Milli Müdaf Grubu,
-Kilikyalılar Cemiyeti,
- Anadolu Kadınları Müdafaa-yı Vatan Cemiyeti,
- Kars İslam Şurası,
-İzmir Müdafaa-yı  Hukuk- u Osmaniye Cemiyeti,
- Trabzon Muhafaza-yı Hukuk-u Milliye Cemiyeti,
- Milli Kongre Cemiyeti,
- Vahdet-i Milliye yani Milli Blok Cemiyeti
- Gizli Karakol Cemiyeti,
- Şark Vilayetleri  ( Doğu İlleri ) Müdafaayı  Hukuk-u Milliye Cemiyeti

- Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti gibi cemiyetler milli varlığa yararlı cemiyetlerdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.