Kültür ve Medeniyet Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Kültür İle Medeniyet Arasındaki Farklar

* Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin toplamına kültür , bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının teknoloji , sanat , bilim ve düşünce sistemini ifade eden özelliğe ise medeniyet ya da uygarlık denilir . Kültüre örnek olarak Türk kültürü, Arap kültürü, İran kültürü verilebilir medeniyet ise bu kültürlerin ortak birleşimidir ve bu kültürler İslam medeniyetini oluşturur .

*Kültür ve medeniyet birbirleri ile ilişki içinde olsalar da  birbirinden farklı kavramlardır . Kültür bir topluma özelken , uygarlık yani medeniyet ise toplumlara özel bir kavramdır .
* Medeniyette  milletlere ait  kültürel değerlerden bir kısmı bir çok millet tarafından kabul görmüş  ve benimsenmiş , oysa kültür her milletin kendine özgü olan ortak değerleri, yaşam biçimleri, gelenek  ve göreneklerini kapsamaktadır.

* Kültür bir milletin yaşam tarzı olduğu için yaşanılan  bir eylemdir ,  fakat medeniyet öğrenilir.
* Kültürde toplum ön planda iken , medeniyette ise birey ön plandadır.
* Kültür bir millete özgü olduğu için millidir , medeniyet ise uluslararasıdır.
* Kültür bazen serttir, kolay değişemez ve değişime direnç gösterebilir fakat; medeniyet kültüre göre daha yumuşak ve gelişime ve değişime açık olup daha hoşgörülüdür.
* Kültür geleneksel yaşam tarzını içine alırken medeniyet ise ilim ve aklı ön planda tutar. Çünkü medeniyet bilim ve aklın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
* Kültürün eseri ve sonucu medeniyet kavramını ortaya çıkarır.
* Her ne kadar birbirinden farklı özellikler gösterseler de aslında birbirinin tamamlayıcısıdırlar da denilebilir. Çünkü  medeniyet ve kültür birbirileri ile  etkileşim içinde bulunan iki kavramdır. Kültürün gelişmesi, medeniyetin ilerlemesine neden olduğu için  birbirleri ile ilişki içindedirler.
* Her ne kadar medeniyet kültürün sonucu da olsa yapılan yenilikler, teknolojiler, ilim ve fendeki gelişmeler kültürel değerlerin değişmesinde ve şekillenmesinde önemli bir rol üstlenir.1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top