İstanbul'un Fethi ve Sonuçları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İstanbul'un Fethi ve Sonuçları

    0

İstanbul'un Fethi Ve sonuçları
- İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında  2. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet ) tarafından fethedildi.
İstanbul'un fethinin sebepleri şunlardır :
- İstanbul'un Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması,
- İstanbul'un önemli deniz ve kara yolları üzerinde olması,
- Hz Muhammed'in övgüsüne nail olma düşüncesi
- Bizans'ın Türk siyasi birliği için tehdit olarak görülmesi,
-  Bizans'ın  Avrupa'dan destek isteyerek Haçlı Seferleri'ne neden olması,
- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması,
-  Hristiyanların İslam ülkelerine gidebilmek için İstanbul'u merkez görüp burada toplanması,
- Bizans'ın her fırsatta Osmanlıya cephe alması ve düşmanlık yapması ,

a) İstanbul'un fethi için Osmanlı'nın yaptığı  hazırlıklar:

* Bizans'ın güçlü surlarını yıkmak için Şahi denilen toplar döküldü, döken kişinin adı da Urban'dır. Urban  bir Macar ustasıdır .
*200 bin kişilik kara ordusu hazırlandı ,
* Silivri ve Vize kaleleri alınarak Balkanlardan gelebilecek tehlike önlenmiş oldu,
* İstanbul'u denizden de kuşatmak için 400  gemiden büyük bir donanma oluşturuldu,
* Surlarda rahat hareket edilmesi için yürüyen tekerlekli kuleler yapıldı,

b) Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar:

* Avrupalılardan yardım istedi,
* Grejuva yani Rum ateşi denen silahlar yapıldı. Bu silahın en önemli özelliği suda da yanabilmesidir.
* Haliç'in ağzını zincirle kapatan Bizans aynı zamanda kale ve surlarının da son bakımını yapmıştır.
Daha sonra savaş başlamıştı. Osmanlı 72 parçalık Osmanlı donanmasını Haliç'e indirmiş ve 53 gün boyu devam eden kuşatma sonucunda Allah'ın da izni ile İstanbul fethedilmiştir.

Sonuçları:

-Osmanlı Devleti kazanmış ve büyük bir imparatorluk haline gelmiş, İkinci Mehmet'e Fatih unvanı verilerek  Osmanlı Devleti'nin başkenti de İstanbul olmuştur. Türkler Avrupa'ya hızla ilerlemiş, İpek yolunun denetimi devletimize kalmış, Osmanlı'nın Türk İslam dünyasındaki itibari  artmıştır.
- İstanbul'un fethi dünya tarihi açısından da sonuçlar doğurmuştur: Bizans'ın yıkılması ile Orta Çağ kapanıp yeniçağın yaşanmasına sebep olmuştur,   Ortodoks patrikhanesi Osmanlı'nın himayesine girmiş, sur ve kalelerin yıkılması ile derebeylik yani feodalite yıkılmış ve İpek yolunun denetiminin Osmanlı'ya geçmesi ile Avrupalılar yeni ticaret yolları bulma kaygısına düşmüşlerdir. Bu da Coğrafi Keşiflere neden olmuştur. İstanbul'un fethi ile  Bizanslı bilim adamları İstanbul'dan kaçıp İtalya'ya gitmişler ve burada da Rönesans'ın doğmasına neden olmuşlardır.Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.