İnsanın Doğaya Müdahaleleri ve Örnekler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İnsanın Doğaya Müdahaleleri ve Örnekler

    0

İnsanın Doğaya Müdahaleleri

İnsanlar tarih öncesi dönemlerde  doğal  hayatın içinde ve doğal sistemin içinde yıllardır kalmış ve yaşamlarını devam ettirmişlerdir . İlk insanlar avcılık ve toplayıcılık ile geçinerek  geçimlerini sağlamışlar , yerleşik hayat olmadığı için doğal hayatın düzeni içinde hayatını devam ettirirken  daha sonra  yıllar geçtikse doğaya müdahale etmeye başlamışlar ve doğal sitemin dengesi yavaş yavaş eski  güzelliğini ve faydasını yitirmeye başlamıştır.

Sanayi İnkılabının yaşanması ile de doğaya müdahale daha çok olmuş ve faydasının yanında birçok zararı da beraberinde getirmiştir Sanayi Devrimi . Sanayi İnkılabı ile teknoloji hızla gelişmiş  ve gelişmesinin sonucu insanlar işlerini daha kolay yönden ve daha  az zamanda yapmaya başlamış yani teknoloji fayda sağlamış ama birçok da zararı olmuştur .  Doğanın doğal dengesini bozmaya çalışan insanlar  birçok olumsuzluğa neden olmuş , bunların en başında da çevre kirliliği gelmiş ve doğa hızla olumsuz yönde değişmeye ve bozulmaya başlamıştır . Oluşan çevre kirliliğinin sonucunda çeşitli canlı türleri de azalmaya başlamış ve kimi canlı türlerinin de  nesli yok olmuştur . Bütün bunların sebebi bizim doğanın dengesini bozmamızdan ötürü kaynaklanmıştır . Sanayiden çıkan  dumanlar nefes aldığımız havayı iyice kirletmiş ve  kendi yaptığımız hatanın sonucuna da katlanmak zorunda kalmışızdır . Şehirlere  binalar yapılmış , yeşillikler azalmaya başlamış , toprağa katılan doğal olmayan gübreler toprağın yapısını bozmuş ve toprak bize organik değil inorganik sebze ve meyve vermeye başlamıştır . Bunun sonucunda da insanlar daha çabuk hastalanmaya başlamış ve kendi ettiklerinin cezasını çeker hale gelmiştir . Kullandığımız parfümler de doğaya zarar vererek küresel ısınmayı tetiklemiştir .   İnsanların çevreyi kirletmesi sonucunda çevre yaşanılamaz bir hale gelmiştir. Ormanlara bırakılan sigaraların izmariti sönmeden atıldığı için bu da ormanlardaki ağaçların yanmasına neden olmuş ve doğal hayata müdahale edilmiştir .  Dünyada nüfus hızla arttığı için ve birçok sorunu da beraberinde getirdiği için çevre kirliliği de artmıştır . Bize göre çok da önemsemediğimiz bir şey bile çevre kirliliğine neden  olabilir ve doğa bunu kabul etmeyebilir . Örneğin kızartmaların yağını pet şişelerin içine koymayıp lavaboya döktüğümüzde bu yağ suya karışacak ve suların kirlenmesine sebep olacak ve bu da insan sağlığını  tehlikeye atacaktır. Ya da keyif için avladığımız hayvanlar gün gelecek yok olacak ve bu da doğanın dengesini bozacaktır . Aslında bizim doğaya verdiğimiz zarar  kendimize verdiğimiz zarardır . Kendimize ve gelecek nesillerimize zarar vermemek için doğaya müdahale etmeyelim  ve cennet gibi bir dünyada yaşamak için bilinçli insanlar olalım .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.