İlk Türklerin kabul ettiği dinler - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İlk Türklerin kabul ettiği dinler

    0

Türklerin Kabul Etiği İlk Dinler Nelerdir ?
Tarih boyunca Türklerin inandığı dinler şu şekilde sıralanabilir:
Totemizm : Tabiat kuvvetleri kutsal sayılmasına dayanan totemizmde kutsal sayılan varlıklara " ongun " denilirdi.
Şamanizm : İyi ve kötü ruhların mücadelesine dayana Şamanizmde ruhlarla iletişim kuran din görevlisine şaman (kam) denir.
Budizm : Brahmanizm'e tepki olarak ortaya çıkan Budizm Buddha'nın öğretilerine dayanır ve Uygurlar arasında yayılmıştır.
Maniheizm : Uygurlar arasında yayılmıştır. Yerleşik yaşamı benimsemesi et yemeyi, savaşmayı yasaklaması yüzünden Türk yaşam biçimine uygun değildi.
Gök Tanrı Dini : Ahiret inancı vardır. İyi insanların uçmağ (cennet), kötü insanların tamuya (cehenneme) gideceğine inanılırdı.
Atalar Kültü : Ahiret inancı ve ataların ruhlarının kendilerine yardım ettiği inancı vardır.
Hristiyanlık : Avrupa'ya göç eden Türk kavimleri kabul etmiş ve zamanla milli benliklerini kaybetmişlerdir.
Musevilik : Hazarlar tarafından benimsenmiştir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.