İklimin İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

İklimin İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir ?

    2

İklimin İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir?

Herhangi  bir bölgede görülen hava olaylarının uzun süreli ortalamasına iklim denilir . İklim insanların nerede ve nasıl yaşayacağı üzerinde çok belirleyici bir unsurdur .
*İnsanların yerleşim yeri seçmelerinde çok önemli bir yere sahiptir . Örneğin iklimin uygun olduğu kıyı bölgelerimizde yeryüzü şekilleri de uygunsa o bölgede nüfus ve yerleşme daha fazladır . Örnek: Marmara Bölgesi.
*  Sanayinin yani endüstrinin dağılışında iklim ana etmendir . İklimin uygun olduğu ve sanayinin de geliştiği yerlerde nüfus fazladır .

* Konut tipi ve bu konut tipinde kullanılan malzemeler iklime uygun olarak seçilir. Örneğin; Karadeniz Bölgesi'nin iklimi her mevsim yağışlı olduğu için o bölgenin iklimine uygun olan ahşap evler yapılır, kurak bölgelerde ise kerpiçten ya da taştan evler yapılır.

* Tarımda da iklimin etkisi çoktur. İklimin uygun olduğu kıyı bölgelerimizde tarımdan alınan verim daha yüksektir ve çeşitli iklimlerin görüldüğü bölgelerimizde de ürün çeşitliliği daha fazladır. Örneğin; Marmara Bölgesi.
* Turizm faaliyetleri üzerinde de iklim etkilidir. Örneğin;   Datça, Ölü Deniz, Bodrum, Alanya, Marmaris önemli turistik alanlarımızdır ve buraya her yıl binlerce turist gelmekte ve milli ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.
* Toprak oluşumunda da iklimin çok önemli bir rolü vardır. İklimin uygun olduğu alanlarda verimli topraklar olur ve ektiğimiz üründen büyük verimler elde ederiz, toprağın kuru ve verimsiz olduğu yerlerde ise fazla bir verim elde edilemez.
* Göller, akarsular, barajlar iklimden etkilenir ve iklimin yağışlı olduğu zamanlar buralar su ile dolar, iklimin kurak geçtiği zaman ise buralarda su azalır.
* Ulaşım etkinlikleri de iklimden bir hayli etkilenir.
* İnsanların sıcakkanlı, ya da soğukkanlı olmaları üzerinde de iklimin etkisi belirgindir.
* Kalıcı kar sınırı üzerinde de iklim belirleyicidir.
* Kayaçların yapıları da iklimden etkilenir .
* Dış kuvvetlerde iklimden etkilenmektedir.


2 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.