Hz. Ömer Dönemi'nde Neler Yapılmıştır? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Hz. Ömer Dönemi'nde Neler Yapılmıştır?

    0

Hz. Ömer Dönemi'nde Neler Yapılmıştır?

* Bu dönemde fetih hareketleri hızlanmıştır , fetih hareketleri yoğun olduğu için bu döneme Fütuhat Devri denilir .
* İran ile Köprü Savaşı yapıldı ve bu savaş kaybedildi ,  Kadisiye Savaşı yapıldı ve bu savaş sonunda da Medain  alındı , Celula Savaşı yapıldı ve bu savaş sonrasında da Tahran ve Rey alınmıştır .
* Bizans üstüne gidilerek Yermük Seferi yapılmış ve bu sefer ile Şam alınmış ve böylece Suriye'nin fethi tamamlanmıştır .

* Kudüs alınmış ve İslam Devleti'nin sınırlarına dahil olmuştur .
* Mısır ele geçirilmiştir .
* Kuzey  Afrika'daki fetihler  Hz Ömer döneminde başlamıştır .
*  İlk düzenli ordu kurulmuştur .

* İlk kez tımar  sistemi uygulanmıştır .
* Beytü'l Mal denilen devlet hazinesi  oluşturulmuştur .
* Kahire, Basra ve Kufe şehirleri kurulmuştur .
* Fethedilen yerler büyük illere ayrılmış ve buraların başına valiler atanmıştır .
* Adli teşkilatı yani adalet örgütü  kurulmuş ve mahkemelere kadı tayinleri yapılmıştır .
* Hapishaneler  kurulmuştur .
* Hicri Takvim kabul edildi . Yani Hicri Takvim ilk defa kullanılmıştır .
* Askeri posta teşkilatı kurularak vilayetler arasında haberleşme sağlanması kolaylaşmıştır .

* Divan- ı Cünd  denilen orduya ait kayıtları tutan  ve  problemleri görüşen bir birim oluşturulmuş ve askerlerin maaşa bağlanması sağlanmıştır .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.